Erdoğan’dan damadına ‘özel’ kararname: Fabrikası ‘özel endüstri bölgesi’ ilan edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Baykar Makina’nın bulunduğu bölgeyi Özel Endüstri Bölgesi olarak kabul etti.04-10-2019 18:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar’ın da yöneticileri arasında olduğu Bayraktar ailesine ait Baykar Makina’nın Esenyurt ve Arnavutköy’de bulunan tesislerinin bulunduğu bölge, Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Endüstri Bölgesi olarak kabul edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “İstanbul İli Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 4Ç maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN AVANTAJLARI ŞU ŞEKİLDE:

Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar, bakanlık tarafından karşılanabilir.

Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabilir. Projesine göre kamulaştırmaya ilişkin masraflar da bakanlık tarafından karşılanabilir.

Harita, etüt raporu, imar planları, alt ve üst yapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu ruhsatlar için harç alınmaz.

Yatırım için şart olan ‘ÇED gerekli değildir’ veya ‘ÇED olumlu’ kararları en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile tesisin üretime geçmesi için alınan diğer izinler ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.

Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5’i, stratejik yatırım olması durumunda ise binde 1’i oranında belirlenir.

Özel endüstri bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.