‘Erdoğan’a tehdit’ fezlekesi hazırlayan savcı şikayet edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili, 'milletvekillerine Anayasal görevlerini yaptırmamak' suçlamasıyla HSK’ya şikayet edildi.25-12-2017 14:02

Meryem Yıldırım / @meryem_yildrim

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiği iddiasıyla fezleke düzenleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevat İşlek hakkında “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek”, “hukuka aykırı eylem ve işlemleri ile ilgili denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılması” talebiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu.

'SAVCI OLAMAZSINIZ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tehdit suçunun işlendiği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hakkında fezleke düzenlendiğini hatırlatan Pekşen, “Daha önce söylemiştim böyle bir iddianame hazırlamak için hukukçu olmamak gerekir. Eğer gerçekten bir hukukçuysanız böyle bir iddianame hazırlamazsınız. Ancak böyle bir iddianame hazırlıyorsanız kötü niyetli olmanız gerekir, o zaman da savcı olamazsınız” diye konuştu.

‘TÜRK HUKUK TARİHİNE GEÇSİN DİYE YAPIYORUM’

Aynı zamanda avukat olan CHP’li Pekşen, “Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bu başvuruyu, fezlekeyi ciddiye aldığım için değil ama Türk hukuk tarihine geçmesi için yapıyorum” dedi. Pekşen açıklamasının devamında şunları dile getirdi: “Gelecek yıllarda görev alacak hukukçu arkadaşlarımızın bu belgeleri inceleyerek nasıl fezleke düzenlenmemesi gerektiğini görmeleri için yapıyorum. Türk hukuk tarihine bir not düşmek için yapıyorum. AKP’nin elini atıp da çökertmediği hiçbir alan kalmamıştı. İşte hukukun hali ortada. İleride Türkiye’nin bu dönemki tarihi yazılırken hukuk sisteminin nasıl çökertildiği, nasıl işlemez hale geldiği görülsün diye, ibretlik bir belge olsun diye bu başvuruyu yapıyorum.”

‘PEŞİNEN KABULLENEN BİR ANLAYIŞLA FEZLEKE TANZİM EDİLMİŞ’

Pekşen’in, Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na sunduğu başvuru dilekçesinde “Savcılık makamının, görevi gereği öncelikle müşteki şikâyetine konu müvekkilin sözleri bir bütünlük içerisinde değerlendirilerek, gerçekten tehdit suçunun unsurları oluşup oluşmadığı konusunda bir değerlendirme yapılması gerekirken, müşteki iddialarını hiçbir araştırma yapmaksızın peşinen doğru kabul eden bir anlayışla fezleke tanzim edilmiştir” görüşüne yer verildi.

‘ULUSAL VE ULUSLARARASI GÖREV İLKELERİNE AYKIRI DAVRANDI’

Dilekçede, Başsavcıvekili tarafından düzenlenen fezlekede yalnızca müşteki tarafın ileri sürdüğü iddialara yer verilmekle yetinildiği, delillerin değerlendirilmesi ve sonuç bölümünde ise müvekkile ait hangi açıklamanın hangi gerekçelere dayalı olarak suçun unsurlarını taşıdığı sonucuna varıldığı konusunda bir açıklamaya yer verilmediği belirtildi. Dilekçenin devamında, savcının, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kabul edilen ve HSK tarafından da benimsenen savcıların ve hâkimlerin görevlerine ilişkin ilkelere aykırı davrandığı ifade edildi.

‘MİLLETVEKİLLERİNİN GÖREVLERİNİ ENGELLECEK MAHİYETTE FEZLEKE DÜZENLEMEKTEN…’

“Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu, uluslararası yargı etiği ilkeleri ile Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri doğrultusunda, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek resen soruşturma ilkesini ihlal eden ve Türk Ceza Kanununa aykırı şekilde somut olay bakımından suç unsurları oluşmadığı halde milletvekillerinin Anayasal görevlerini icra etmelerini engelleyecek mahiyette fezleke tanzim eden ilgili Cumhuriyet Savcısı hakkında gerekli denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılmasını talep etmek üzere işbu başvurumuz zorunlu olmuştur” ifadelerinin yer aldığı dilekçenin talep kısmında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevat İşlek hakkında Anayasanın 144. maddesi ve 159. maddesinin 9. fıkrası ile Hâkimler ve Savcılar Kanununun 6. maddesi ve 82. maddeleri uyarınca gerekli denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz” denildi.