Erdoğan yetkileri Damat'a teslim ediyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu’ndan aldığı yetkiyi yalnızca Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak’a teslim etti.02-05-2019 15:04

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, teşebbüslerin sermayesinin, ilgili bakanlığın talebi üzerine Koordinasyon Kurulunca tespit edilmesi uygulamasından vazgeçildi. Buna göre sermayenin oluşumuna ilişkin tespiti ve onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na sevkini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak.

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) yurt dışında şirket kurmaları ve kurulu şirketlere katılmaları konusundaki yetkinin kullanımında da değişiklik yapıldı. Buna göre, Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan bu yetki Cumhurbaşkanlığı’na bırakılırken kararın hazırlanması ve sevki görevi de yine Bakan Albayrak’ın oldu.

İktidara yakın isimler, eski bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların ağırlıkta olduğu KİT yönetim kurullarının oluşturulması yöntemi de değişti. İkisi ilgili bakan, biri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakan, ikisi de teşebbüs genel müdür yardımcılarından oluşan KİT yönetim kurullarında artık sadece bakanların önerdiği isimler görev yapacak. İki üyenin KİT genel müdür yardımcılarından seçilmesi uygulamasını değiştiren genelgede, bunun yerine “Dört üye için ilgili bakan, bir üye için Hazine ve Maliye Bakanı teklifte bulunur” hükmü getirildi. Son kararı ise yine Erdoğan’ın vereceği belirtildi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, KİT’lerin yönetim kurullarına yapılan atamalarda işe uygunluğun göz ardı edildiğini ve eski milletvekilleri ile bakanların bu görevlere getirildiğini ifade etti. Genelge değişikliği ile iktidarın kendisine yakın isimleri KİT’lere atamasının daha da kolaylaşacağını kaydeden Sertel, “İktidar KİT’leri arpa ambarı olarak görüyor” dedi.