Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için başvuru

Enis Berberoğlu avukatı Yiğit Acar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin verdiği hak ihlali kararını tanımaması kararının ardından bir başvuruda daha bulundu.15-10-2020 12:10

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tanınmamasının ardından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden başvuruda bulundu.

Acar, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Avukat Yiğit Acar itiraz dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı gereğince yeniden yargılamaya başladığına dair karar alınmasını ve bu kararla birlikte bir temel hak veya özgürlüğü ihlal ettiği Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilen önceki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/205 Esas 2017/97 Karar sayılı kararı ile 13/10/2020 tarihili ek kararının kaldırılmasını, 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması hükmüne uygun olarak, yeniden yargılamaya hükmolunmasına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20/09/2018 tarih ve 2018/2088 esas, 2018/2728 karar sayılı onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak müvekkilimiz hakkındaki yargılamanın CMK m 223/3-8 uyarınca dosya hakkında ivedi şekilde durma kararına hükmolunmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."