Enerji zamları: 'İktidar bal tutan parmağı yalayan yandaşlara odaklandı, halkı yok saydı'

1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12, LPG’ye ise 39 kuruş zam yapılmıştı. Zamlara ilişkin EMO, MMO, ESM tarafından ortak bir açıklama yapıldı.02-07-2021 17:17

İleri Haber

EMO, ESM VE MMO’dan enerji zamlarına ilişkin yapılan ortak açıklamada, “İktidar, bal tutan parmakları yalayan yandaş küçük bir azınlığa odaklanmakta, kredi kartlarının borçlarını, kiralarını, elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet faturalarını ödeyemeyen, açlıkla, yoklukla boğuşan milyonların yaşadığı sıkıntıları yok saymaktadır” denildi.

1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12, LPG’ye ise 39 kuruş zam yapılmıştı. Zamlara ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Makine Mühendisleri Odası (MMO) ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

Elektrik üretiminin özelleştirilmesinden sonra şirketlere verilen ek desteklerin YEKDEM, kapasite mekanizması, yüksek fiyatlı alım garantileri vb. yöntemlerle, piyasa fiyatının üzerinde bedel ile elektrik alımı, özel doğalgaz yakıtlı santrallere BOTAŞ tarafından maliyetinin çok altında fiyatlarla doğalgaz satışı ile sınırlı kalınmadığı belirtilen açıklamada, “Umursamadan çevreye her türlü zararı vermeyi kendilerine hak gören özel şirketlere ödül gibi, çevre mevzuatına uyumda esneklik tanınmış ve çevre izni teşvikleri dağıtılmıştır” denildi.

2021 yılı içinde yüzde 15 artan elektrik fiyatlarına son iki buçuk yıl içinde yapılan zam ise yüzde 70 ve doğalgaza da yüzde 32,09- 67,2 dolayında zam yapıldığı vurgulanırken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 35 olarak açıkladığı enflasyonun yaklaşık iki katı oranında zam yapıldığına dikkat çekildi.

Ülkede enerji yoksulluğu sorununun giderek ağırlaştığı ifade edilen açıklamada, toplam istihdamın üçte birinden fazla bir bölümünün sosyal güvenlik sistemi dışında sigortasız ve yüzde 60’ından fazlasının asgari ücret düzeyinde ücretle çalıştığı Türkiye’de, geniş anlamda işsiz sayısının 10 milyonu geçtiği hatırlatıldı.

‘KAMU KAYNAKLARINDAN KARŞILANABİLİRDİ’

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in TBMM’de verdiği bilgilerden, 2020’nin ilk dokuz ayında, toplam tutarı 101 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı 107 bin konut elektrik abonesinin; 399 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı da; 51 bin konut doğalgaz abonesinin sözleşmelerinin feshedildiği ve elektrik ve gazlarının kesildiği anlaşılmaktadır. Oysa, ortalama borç tutarı bin liranın altında olan 107 bin konutta oturan dört yüz binden fazla yurttaş karanlığa; borçları sekiz bin liradan az olan iki yüz bin yurttaş soğuğa mahkum edilmeyebilir, toplam 500 milyon TL kamu kaynaklarından karşılanabilirdi.

Son elektrik ve doğalgaz zamları sonrasında, birçok ticari ve sınai işletme maliyetlerinin arttığı gerekçesi ile ürün ve hizmet fiyatlarını artıracaktır.

‘İKTİDAR BAL TUTAN PARMAKLARI YALAYAN YANDAŞ BİR AZINLIĞA ODAKLANDI’

İktidarın “bal tutan parmakları yalayan yandaş küçük bir azınlığa” odaklandığının altı çizilen açıklamanın son kısmında; kredi kartlarının borçlarını, kiralarını, elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet faturalarını ödeyemeyen, açlıkla, yoklukla boğuşan milyonların yaşadığı sıkıntıların yok sayıldığı vurgulandı.

‘BEDELLER KAMU TARAFINDAN KARŞILANSIN’

Açıklama, şöyle tamamlandı:

Kâr garantili projelerde şirketler her türlü cezadan muaf kılınır ve kazançları güvence altına alınırken; işsizlik ve pahalılıkla boğuşan milyonlarca emekçi, emekli, esnaf ve işsizin sorunlarının çözümü için tek bir adım atmadan, hiçbir ekonomik destek vermeksizin evlerine kapatılan, aylardır salgından bunalmış kitlelere sabır ve tevekkül önerilmesinin yorumunu kamuoyuna bırakıyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle, daha önce de işsiz olup şimdi iş bulma umudunu tümüyle yitirenler, salgın nedeniyle işyerlerinin daralma, küçülme ve kapanması nedeniyle işten çıkarılanlar, asgari ücretin yarısına bile varmayan düşük ücretlerle çaresiz çalışanlar, kapanan/kapatılan çok sayıda küçük işyerinin sahibi ile sayıları on milyonu geçen işsiz yurttaşlar, küçük üreticiler, düşük emekli maaşları ile yaşamlarını sürdürmeye yeterli olmayan emekliler, bütün bu kesimlerden milyonlarca yurttaş; elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet faturalarını ödeyememekte, elektrik ve gazlarının kesilmesi ile enerji yoksulları arasına katılmaktadır. Bu durumu önlemek için kriz koşulları sona erene kadar zor durumdaki tüm yurttaşların ve kapanan küçük işletmelerin elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon hizmet bedelleri kamu tarafından karşılanmalıdır.