Enerji şirketlerine ait ceza borçlarının tahsili yıllardır yapılmıyor...

Enerji şirketlerine ait ceza borçlarının tahsili yıllardır yapılmıyor...

EPDK’ye ilişkin Sayıştay raporunda pek çok sorunlu unsurun tespit edildiğini belirten Karabat, söz konusu tespitler önceki yıllara ait Sayıştay raporlarına da yansıdığı halde çözüm için adım atılmadığını belirtti.

Son dönemde ardı arkası kesilmeyen zamlarla ismi gündemden düşmeyen EPDK’nin kanuna aykırı hareket eden enerji şirketlerine kestiği 3 milyar 696 milyon liralık cezayı tahsil etmediği ortaya çıktı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Özgür Karabat, tahsil edilmeyen cezaların toplamının Kurumun yaklaşık 10 yıllık toplam gelirine denk düştüğünü söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kanuna aykırı uygulamaları tespit edilen enerji şirketlerine kestiği 3 milyar 696 milyon liralık cezayı tahsil etmediği geçen yılın Sayıştay raporlarında belgelenmişti. Son Sayıştay raporları tahsilatlarla ilgili sorunun devam ettiğini gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

YILLARA YAYILAN İHMAL

EPDK’ye ilişkin Sayıştay raporunda pek çok sorunlu unsurun tespit edildiğini belirten Karabat, söz konusu tespitler önceki yıllara ait Sayıştay raporlarına da (2017-2018-2019) yansıdığı halde çözüm için adım atılmadığını söyledi. Kamu idaresinin denetimlere verdiği yanıtlarda iş yoğunluğundan şikâyet edildiğine değinen Karabat, “Bu noktada da bir tutarsızlık var. Kurumda 131 uzman yardımcısı kadrosu olduğu halde bunların sadece 48’i dolu, dolayısıyla bu mazeretin geçerli bir yanı yok.” dedi.

‘MİLYONLARCA LİRA ZAMAN AŞIMINA GİRECEK’

Tespit edilen en önemli bulgunun EPDK’nin doğalgaz, petrol, elektrik ve sıvılaştırılmış petrol alanındaki firmalara kestiği cezaların tahsiline ilişkin olduğunu belirten Karabat, “Maliye ile eşgüdümlü bir tahsilat takip sistemi kurmaması sorunu önceki Sayıştay raporlarına yansımasına rağmen, buna ilişkin somut adımlar atılmadı. Kurumdaki ihmallerin kronik hale gelmesi aklımıza ister istemez bazı enerji şirketlerinin kollandığı şüphesini getiriyor. Kaldı ki geçen süre zarfında kimi alacaklar zaman aşımına uğramış. Yakın gelecekte önemli miktarda alacağın zaman aşımına uğrayabileceği görülüyor. Son Sayıştay raporu, sorunların devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘CEZALARIN YÜZDE 96’SI TAHSİL EDİLMEMİŞ’

EPDK’nin 2020’ye kadar kestiği 3 milyar 848 milyon liralık cezanın 3 milyar 696 milyon lirasını; yani yaklaşık yüzde 96’sının tahsil edemediğinin Sayıştay tarafından tespit edildiğini söyleyen Karabat, şöyle devam etti:

“Kurumun 2019 yılı toplam geliri 375 milyon 731 bin lira. 2020 net gelir toplamının 438,3 milyon lira. Dolayısıyla kurumun tahsil etmediği 3 milyar 696 milyon liralık ceza EPDK’nin 10 yıllık toplam gelirine denk düşüyor. Göz göre göre, sayısız tespite ve uyarıya rağmen EPDK yetkilileri cezalar için harekete geçmemiş. Ortada bir ihmalden çok aleni bir kamu zararı suçu var. Birilerine kol kanat mı geriliyor? Cezalarını ödemeyen bu enerji şirketleri hangileri? Cezaların konusu çevreye verilen zarar mı, kaçakçılık mı, hileli işlemler mi? Hepimizin bunu bilmeye hakkı var”

Karabat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

BAKAN DÖNMEZ’E 7 SORU

CHP’li vekil, önergesinde Bakan Dönmez’e şu soruları yöneltti:

1- EPDK’nın, enerji şirketlerine kestiği cezalar neden tahsil edilmemiştir? Son 5 yılda tahsil edilmeyen cezaların toplam tutarı ne kadardır?

2- EPDK, son beş yılda hangi enerji şirketlerine cezalar kesmiştir?  Cezalarını ödemeyen şirketler hangileridir? Bu cezaların ödenmesine ilişkin ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır?

3- Son 10 yılda EPDK’nin kestiği cezalardan kaçı zaman aşımına uğramıştır? Bunların toplam tutarı ne kadardır? Zaman aşımına uğrayan cezalar hangi şirketlere kesilmiştir?

4- Cezaların tahsil edilmemesinde bir ihmal söz konusu mudur? Kamu zararı oluşmasına sebep olan sorumlular hakkında bugüne kadar kurumca soruşturma ya da dava açılmış mıdır? Açıldıysa bunların akıbeti ne olmuştur?

5- EPDK’nin bünyesinde çalışan toplam kaç uzman ve uzman yardımcısı kadrosu bulunmaktadır? Bu kadroların ne kadarına atama yapılmıştır?

6- Vergi Denetim Kurulu’nun EPDK’nin kestiği cezaları hiç yatırmayan veya eksik yatıran şirketlere yönelik yaptığı iş ve işlemlerle ilgili Bakanlığınız bilgilendirilmiş midir? Vergi Denetim Kurulu’nca yapılan işlemler yerinde ve yeterli görülmekte midir?

7- EPDK alacaklarını tahsil etmek adına Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirdiği belirtilen protokol taslağı hangi aşamadadır? Yakın zamanda zaman aşımına uğrayacağı iddia edilen alacaklar ile ilgili acil önlemler alınması düşünülmekte midir?