Emniyete getirilen mağdur çocuk sayısı arttı

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı binde 5 arttı. Emniyete getirilen çocukların %18,5’i 11 yaş ve altında olurken, çocukların mağduriyet nedenlerinden %13’ü cinsel suçlardan kaynaklandı. Mağdur çocuklardan sağlık kuruluşlarına gönderilenlerin sayısı ise yalnızca %3.01-08-2018 11:33

Meryem Yıldırım / @meryem_yildrim

16 yıllık AKP iktidarının saldırıları, en çok da çocukların yaşamları üzerinde telafisi güç zararlara sebep oluyor. Oyun ve okul çağında olması gereken çocuklar ya yoksulluk yüzünden ailelerine destek olabilmek için eğitimlerini yarıda bırakarak çalışmak zorunda kalıyor, ya da eğitimsizlik ve sistemdeki diğer sorunlar nedeniyle çocuklar suça sürükleniyor. Açıklanan resmi veriler de, güvenlik birimlerine getirilen/gelen çocuk sayısında da artışın olduğunu ortaya koyuyor.

%18’i 11 YAŞ VE ALTINDA…

TÜİK verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre binde 5 oranında artarak 335 bin 242 oldu. Çocukların %57,7’sinin 15-17 yaş grubunda, %23,3’ünün 12-14 yaş grubunda, %18,5’inin ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimine 2017 yılında gelen veya getirilen çocukların %66,1’i erkek, %33,9’u ise kız çocuğu oldu.

‘MAĞDUR’ ÇOCUK SAYISINDA ARTIŞ

Güvenlik birimlerine 2017 yılında gelen veya getirilen 335 bin 242 çocuğun %46,2’s “mağdur” olarak, %32,2’si ise suça sürüklenmesi sonucu getirildi.

%13,7’sinin bilgisine başvurma amacıyla, %3,4’ünün kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve %4,4’ünün başka nedenlerden dolayı geldiği ya da getirildiği tespit edildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine 107 bin 984 çocuk getirildi. Bu çocukların %34,4’üne yaralama, %24,8’ine hırsızlık, %6,6’sına Pasaport Kanunu’na muhalefet, %6,2’sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %3,9’una ise mala zarar verme suçları isnat edildi.

66 BİN 321 ÇOCUK ADLİ BİRİMLERE SEVK EDİLDİ

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %68,5’i ailesine teslim edilirken, %19,8’i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocukların oranı ise %3,4 oldu. Diğer taraftan, geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların %57,6’sı adli birimlere sevk edilirken, %36’sı ailesine teslim edildi.

MAĞDUR OLAREK GETİRİLEN ÇOCUKLARIN YALNIZCA %3’Ü SAĞLIK KURULUŞLARINA GÖTÜRÜLDÜ

Türkiye İstanbul’da iki hastaneye getirilen 500’den fazla hamile çocuğun güvenlik birimlerine bildirilmemesi skandalıyla çalkalanırken, TÜİK verilerinde çarpıcı bir detay dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre “mağdur” olarak güvenlik birimlerine gelen çocukların %87,3’ü ailesine teslim edilirken yalnızca %3,5’i sağlık kuruluşuna götürüldü. Mağdur çocukların %3,1’i de sosyal kurumlara teslim edildi.

GÜVENLİK BİRİMLERİNE GELEN ÇOCUKLARIN ÇOĞUNLUĞUNU SUÇ MAĞDURLARI OLUŞTURDU

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 155 bin 24 çocuğun %88,7’sini suç mağduru, %11,2’sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların %54,4’ünü erkek, %45,6’sını kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların %53,1’ini erkek, %46,9’unu kız çocuğu ve kabahat mağduru çocukların ise %41,3’ünü erkek, %58,7’sinin kız çocuğu olduğu görüldü.

SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARIN MAĞDURİYET NEDENLERİ

Suç mağduru çocuklar en çok yaralama suçundan mağdur olurken, mağduriyetin %13’i cinsel suçlardan kaynaklandı.

Buna göre; güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun %59,1’i yaralama, %13,5’i cinsel suçlar, %6,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların %3,8’i tehdit, %3,7’si hırsızlık, %3,1’i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mağduriyet yaşadı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN %33,3’Ü BAĞIMLILIK YAPAN MADDE KULLANDI

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 107 bin 984 çocuğun 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların %85,6’sını 15-17 yaş grubu, %14’ünü ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların %84’ünün sigara, %6,3’ünün alkol, %5,4’ünün esrar, %1,2’sinin ise hap kullandığı tespit edildi.