'Emek ve Özgürlük İttifakı güçlü bir mücadele cephesini açığa çıkaracak'

'Emek ve Özgürlük İttifakı güçlü bir mücadele cephesini açığa çıkaracak'

İttifakla ilgili A’dan Z’ye merak edilen soruları ittifakta yer alan kurumların temsilcilerine yönelttik.

Tugay Candan - @TugayCandann

Mail: tugaycandan@ilerihaber.org

SMF MYK Üyesi Erdal Ataş, toplumun faşist siyaset anlayışından bıktığını belirterek, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın güçlü bir mücadele cephesini ortaya çıkaracağını söyledi. Ataş, “Artık kazanmak zorundayız” dedi.

Türkiye, Saray Rejimi’nde 2023 seçimlerine doğru ilerlerken siyasette saflar da netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı ve “altılı masa”da somutlaşan Millet İttifakı’nın yanında 25 Ağustos’ta yeni bir ittifak ilan edildi.

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) tarafından kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı, “İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir düzen için; halkın egemenliğine dayanan bir güçlü demokrasi için; Kürt sorununda barışçıl ve demokratik bir çözüm için; kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların eşitliği ve özgürlüğü için; doğanın ve kültürel varlıklarımızın korunması için hep birlikte mücadele” söylemiyle yola çıktı.

İttifakın yol haritasının 24 Eylül’de yapılacak bir halk buluşması ile açıklanacağı duyuruldu.

Biz de ittifakla ilgili A’dan Z’ye merak edilen soruları ittifakta yer alan kurumların temsilcilerine yönelttik. Röportaj dizimizin beşinci bölümünü SMF MYK Üyesi Erdal Ataş’a ayırdık.

‘KISA VADEDE HEDEF AKP-MHP İKTİDARINI GÖNDERMEK’

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yol haritasında “yeni bir düzen” nasıl tanımlanıyor?

Farklı siyasal programlara sahip kurumlardan oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'nin emek, ekoloji ve sosyal kimlik mücadeleleri üzerinden eşitlik, özgürlük, adalet isteyen tüm demokrasi ve sosyalizm güçlerini birleştirme hedefini gütmektedir.

Dolayısıyla böyle bir toplamı oluşturan kesimlerin her biri oluşan bu mücadele ortaklığını kendi siyasal hedeflerine ulaşma mücadelesinde bir ittifak, cephe ya da güç odağı olarak ele almaktadır.

SMF'ye göre bu bileşenin ortak paydası demokratikleşme üzerinden şekillenmektedir.

- Sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, konut ve benzeri Temel hakların kamu olanaklarıyla parasız hale getirilmesi,

- Cinsiyet, ulus, inanç ve etnik kimliklerde tam hak eşitliğinin sağlanması ve laikliğin uygulanması,

- Doğa tahribatının her yönlü durdurulması,

- Emperyal güçlere bağımlılığın ortadan kaldırılması,

- İç ve dış politikada savaşa, kutuplaştırmaya, faşizme, gericiliğe karşı barışın hakim hale getirilmesi,

- Kuvvetler ayrılığını hedefleyen, halkın söz hakkının genişlediği demokratik bir anayasa ve yönetimin sağlanması asgari ortak savunu olarak öne çıkmaktadır

SMF ve birçok sosyalist kurumun temel hedefi ise kısa vadede AKP-MHP iktidarının gönderilmesi, orta vadede coğrafyamızın demokratik kazanımlarının sağlanması, uzun vadede ise kapitalist düzeni değiştirerek işçi ve emekçilerin iktidarda olduğu sosyalist bir düzenin kurulmasıdır.

‘TOPLUM FAŞİST SİYASET ANLAYIŞINDAN BIKTI’

Toplumun dezavantajlı duruma getirilen kesimleri için (Kürt halkı, Aleviler, kadınlar, LGBTİ+’lar…) ittifak, bir temsiliyetin ötesinde mücadele odağı olmayı planlıyor mu?

Yüz yıldır sınıf mücadelesinin gelişmesini engelleme temelinde ırkçılık, kutuplaştırma, çatıştırma siyasetini güden egemenler Kürt-Türk, Alevi-Sünni, kadın-erkek, LGBTİ+, göçmen siyasetleri üzerinden coğrafyamızda toplumu çatıştırıp kendisine yedeklemekte, sömürüyü gizlemekte ve baskıcı rejimlerini meşrulaştırmaktadır.

Bu baskı ve sömürü rejimi karşısında parçalı olarak sürdürülen mücadeleler istenilen sonucu verememekte ve zamanla zayıf düşmekte ya da bedeli ağır olan uzun bir zamana yayılmaktadır.

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin her birinin bu sorunların çözümüne yönelik kendi program ve pratik hattı mevcut olmakla birlikte, coğrafyamızdaki sosyal kimlik sorunlarını sınıf mücadelesi, tam hak eşitliği ve laiklik temeli üzerinden birleştirilerek çözülmesi için güçlü bir odak oluşturmayı hedeflemektedir

Toplumun büyük bir bölümü bu faşist siyaset anlayışından bıkmış durumdadır. Doğru bir perspektifle demokrasi ve sosyalist güçler alanındaki parçalı durum giderilirse kısa vadede tüm bu sosyal kimlik alanlarındaki sorunlar çözülerek demokratikleşmede adımlar atılmış olacak ve sınıf mücadelesinin önü açılarak ilerleme sağlanacaktır.

‘TEK ÇÖZÜM ORTAK MÜCADELE’

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın tarihsel görevi nedir?

İttifakın tarihsel görevi kendi içinde doğru yanlış mücadelesini yadsımadan ortak paydalarda tüm demokrasi ve sosyalizm güçlerinin birleştirilmesini sağlayarak parçalı durumunun ortadan kaldırmasıdır.

Toplumumuz için aşmak istediğimiz her sorunun tek çözümü ortak mücadeleden geçmektedir.

Ortak mücadelede geçmişe oranla önemli mesafeler kat etmiş durumdayız. Bu girişim negatif ve pozitif tecrübeleriyle demokrasi ve özgürlük alanında daha büyük kazanım ve tecrübeleri açığa çıkaracağına inanıyoruz.

‘ARTIK KAZANMAK ZORUNDAYIZ’

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu sosyalist hareketin geleceğini ne yönde etkiler?

Emek ve Özgürlük İttifakı doğru temelde tüm demokrasi ve sosyalist güçleri birleştirmeyi sağlayabilirse hem işçi ve emekçiler ve onların temsilcilerinin ortak mücadele zemininde buluşmalarını sağlayacak, hem de sınıf mücadelesi ekseninde sosyal ve ulusal özgürlük mücadelelerini birleştirerek güçlü bir mücadele cephesi açığa çıkaracaktır.

SMF’ye göre her bir alandaki devrim, kazanımlar ve onların sürdürülmesi doğru bir perspektifle birleştirilmiş kitlelerin eseridir. Bunu başaramayan hiç bir güç hedefine ulaşamadığı gibi başarılı da olamaz.

Dünyanın farklı coğrafyalarında geçmiş tarihsel tecrübelerde faşizme karşı birleşik cephe, emperyalizme karşı birleşik cephe, halkın birleşik cephesi ya da farklı biçimlerde ezilenler lehine ortaya çıkan güç odakları bu tür ittifak girişimlerinin doğru ele alınmasıyla şekillenmiştir.

Artık kazanmak zorundayız. Muhalefet olmaktan çıkarak, işçi ve emekçilerin iktidarını hedefleyen bir perspektifle mücadeleyi ortaklaştırarak birlikte başarabileceğimize inanıyoruz.