5 yıla kadar hapis isteniyor

TMMOB'un şikayeti üzerine harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüi Emek Sineması'nı yıkan Kamer İnşaat yetkilileri hakkında davacı oldu. Levent Eyüboğlu ve üç kişi hakkında kültür varlığına zarar verdikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.24-01-2016 14:57

Rıfat Doğan - İleri Haber

Beyoğlu'nun tarihi ve kültür değerlerinden biri olan Emek Sineması'nın üç yıl önce yıkılarak üst katlara taşınması ve Cercle D'orient binasının iç bölümlerinin yenilenmesiyle ilgili projenin sahibi Kamer İnşaat yetkili ve çalışanları hakkında iddianame hazırlandı. Levent Eyüboğlu ve 3 kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

FİZİKİ MÜDAHALE VAR

TMMOB'un şikayeti üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün suç duyurusunda bulunduğu Kamer İnşaat yetkilileri Ahmet Akbalık ve Levent Eyüboğlu ile şirkette mühendis olarak çalışan Aladdin Bilen ile sorumlu mimar olarak görev yapan Fatih Kesgün hakkında İstanbul Cuımhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 2863 sayılı yasanın 65/1 maddesinde belirtilen şekilde "korunması gereken taşınmaz kültür varlığına fiziki müdahalede bulundukları çalışmaları projeye uygun yürütmedikleri, gerekli önlemleri almadıkları, komşu kültür varlıklarına zarar verdikleri ve atılı suçu işledikleri" iddia edildi. 

KÜLTÜR VARLIĞINA ZARAR VERDİLER

İddianamede bilirkişi raporuna yer verilirken şüphelilerin işledikleri iddia edilen suçlar şöyle tarif edildi: 

"27 ocak 2014 gün 22 sayılı rapora göre Emek Sinemasına ilişkin uygulamanın birinci alternatif doğrultusunda yapılmadığı, kurula bilgi ve belge raporlarının getirilmediği, 2863 sayılı yasanın 9. maddesine aykırı uygulamaların yapıldığı, ayrıca Cercle D'orient binasında çatlakların meydana getirildiği, gerekli önlemlerin yeteri kadar alınmadığı, bu nedenle korunması gerekli kültür varlığı olarak tanımlanan Melek Apt. duvarlarında çatlaklar oluştuğu, bu durumun Geoteknik raporunda belirtildiği gibi taşınmazların tehlike arz ettiği saptanmıştır." 

Levent Eyüboğlu savcılık ifadesinde "2010 yılında projeye ortak olduklarını bu projenin bütün safhalarının profesyonel ekiplerin yürüttüğünü ve suçsuz olduklarını belirtirken, diğer şüpheliler de benzer ifadeler kullanarak suçsuz olduklarını iddia etti. 

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ SUÇLAMANIN MADDESİ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 65 maddesi 1 fırkasında; tescil edilen sit alanları ile korunması gerekli taşınmaz kültür, tabiat varlıkları ve korunma alanlarının “hukuki yarar” görülerek, bunlara karşı kasten icra edilecek yıkma, bozma, tahrip, yok etme veya her ne şekilde olursa olsun zarar verme eylemler ile koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapmak veya yaptırmak eylemleri suç olarak düzenlendi. Burada tanımlanan eylemler kısaca, kültür ve tabiat varlıklarına zarar verme suçu olarak adlandırılabilir.

EMEK SİNEMASI: YIKIM VE EYLEM SÜRECİ

Emek Sineması’nı ve Cercle D’Orient’i de içeren adanın Bakanlar Kurulu’nun 20.6.2006 gün ve 2006/10172 sayılı kararı ile “yenileme alanı” olarak belirlenmesi, Emek Sineması’nı yıkacak projenin önünü açtı. 

Yıkılmaması için yapılan itiraz ve protesto gösterileri sonuç vermedi ve tarihi Emek Sineması, 2013 yılında iş makineleriyle tamamen yıkıldı.

- Yapım sürecinde Mimarlar Odası tarafından açılan davalar sonucunda mahkemeler 2 kez yürütmeyi durdurma kararı almasına karşın proje danıştay onaylarıyla sürdürülmüştü.

- Emek Sineması'nın yıkımının projeye uygun yapılmadığı, Cercle D'orient binasında ve Melek Apartmanı duvarlarında çatlaklar oluştuğu için yapılan suç duyurusunun ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan ile yetkililer Barış Çelikkan, Mehmet Ali Kaplan ve İlhan Turan hakkında soruşturma kararı alınmıştı.

- Tuncel Kurtiz'den, Costa Gavras'a uzanan yönetmenler ve oyuncular geçidi sayılabilecek Emek Sineması eylemleri, Türkiye Sinema Tarihi'nin belki de yan yana direndiği en önemli andı. 

- 32. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen 2. açılışta Emek Sineması önünde basın açıklaması