Emek örgütlerinden OHAL araştırması

Emek meslek örgütleri, Olağanüstü Hal’in zararlarına ilişkin bir anket çalışması başlattı.14-11-2017 14:27

İleri Haber

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve periyodik olarak uzatılan Olağanüstü Hal’in (OHAL) zararlarına ilişkin bir araştırma çalışması başlattı.

OHAL’in neden olduğu maddi ve manevi zararların tespiti için bir anket hazırlayan emek meslek örgütleri, yurttaşlara “OHAL gerekli miydi?”, “OHAL koşullarından kaynaklanan bir mağduriyet yaşadınız mı?” şeklinde sorular yöneltti.

'KALICI OHAL-KHK DÜZENİNE KARŞI ÇIKMAK GEREKİYOR'

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB tarafından anket çalışmasına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye’de demokrasinin önündeki en büyük engellerin başında periyodik bir hal almış olan darbeler gelmektedir. Her türlü darbeye karşı çıkılması demokratik bir yaşam ve ülke için zorunluluktur.

“15 Temmuz Darbe girişiminden” sonra 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana siyasal iktidarın yerleşikleştirmeye çalıştığı “Kalıcı OHAL-KHK-Darbe Düzeni”ne de karşı çıkmak gerekmektedir. Milyonlarca yurttaşın olumsuz etkilendiği bu süreçte yüz binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. Binlerce sivil toplum ve medya kuruluşu kapatıldı. Seçimle gelen belediye başkanlarının yerine kayyumlar atandı veya istifa ettirildiler. İşsizlik ve enflasyon çift haneli oldu. Döviz kuru ve faizler yükseldi. Eğitim gericileştirilerek kadına yönelik saldırılar arttırıldı. Emeğe yönelik saldırılar arttı ve grevler bile OHAL bahanesiyle yasaklandı. Ülkede şiddet, yoksulluk ve her türlü eşitsizlik derinleşti. Ülkemiz dünya halklarından ve devletlerinden soyutlanmış durumda.

Bu araştırma kapsamında OHAL sürecinde yaşanan maddi ve manevi zararlara dair veriler derlenecektir. OHAL’in değerlendirmesi sizin kıymetli görüşlerinize göre yapılacaktır.

Darbe ve OHAL’lerin yaşanmadığı demokratik, laik, insan ve yurttaş haklarına dayalı, barış içinde bir hukuk devleti özlemiyle…”

Araştırmaya katılmak için tıklayınız…