'Emek mücadelesinden emekli olamadık' diyen emekliler bir araya geliyor

'Emek mücadelesinden emekli olamadık' diyen Toplumcu Emekliler Meclisi, emeklilerin başlıca problemlerini birlikte konuşmak, tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere bir araya geliyor.13-12-2019 11:15

İleri Haber

Toplumcu Emekliler Meclisi, emeklilerin örgütlenmesinin önüne dikilen engeller, sosyal güvenlikteki kısıtlamalar ve emeklilik yaşındaki artış gibi emeklilerin başlıca problemlerini birlikte konuşmak, tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere 15 Aralık Pazar günü saat 15.30'da Kadıköy Rıhtım Simit Sarayı'nda bir araya gelecek

Forum öncesinde bir çağrı metni hazırlayan Toplumcu Emekliler Meclisi, "İntibak sorunu, tek çatı ve taban aylığındaki eşitsizlikler giderilsin diye mücadele ediyoruz" dedi.

Toplumcu Emekliler Meclisi'nin çağrsı şu şekilde:

"EMEK MÜCADELESİNDEN EMEKLİ OLAMADIK!

Son yıllarda yapılan değişikliklerden en çok etkilenen kesimlerin başında emekliler geliyor. Kapitalist sistem açısından emekliler artık fazladan bir yük olarak görülüyor, neredeyse günde bir çay bir simite mahkum ediliyor. Hem emeklilik hakkını ortadan kaldırmaya, bir başka ifadeyle mezarda emekliliğe, hem de mevcut emeklilerin haklarında kısıtlamalara yönelik bir dizi düzenleme yapılıyor.
 
Rakamlar ne gösteriyor?

Ülkemizde SGK’dan maaş alan tüm emekli, dul ve yetimlerin sayısı son rakamlara göre 12 milyon. Emeklilerin önemli bir kısmı açlık sınırının, neredeyse tamamı ise yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Sosyal Güvenlik Yasası’nda yapılan yeni düzenlemelerse emeklilerden yapılan kesintileri ve ilaç kısıtlamalarını da beraberinde getirdi. Bu Türkiye nüfusunun önemli bir kısmının bu sorunlarla yaşadığı anlamına geliyor. Bu kadar büyük bir kitle sistem açısından doğrudan karşısına alınabilecek bir kitle değil. Dolayısıyla hükümetin bu alana yönelik, özellikle seçim dönemlerinde çeşitli “içerme” projeleri de dikkat çekiyor.
İkramiye, prim borçlarının silinmesi, seyyanen yapılan 100 TL zam, asgari emeklilik maaşının 1000 TL’ye çekilmesi gibi ara çözümlere ek olarak, ucuz ev kredi, iş kurma kredisi gibi müjde olarak sunulan kandırmacalar sık sık gündeme geliyor.
Emekliler seçim dönemlerinde iktidarın kendisine bir ulufe verir gibi sadakalara değil, yasal zemini iyi hazırlanmış, iktidarların seçim vaatlerine bağlı olmadan garantiye alınmış haklarını talep etmektedirler. Emeklilerin talepleri işçi sınıfının taleplerinden bağımsız düşünülemez.

En büyük sorunlar neler?

Emeklilerin;

- Örgütlenmesinin önüne dikilen engeller,
- Sosyal güvenlikteki kısıtlamalar,
- Emeklilik yaşındaki artış olmak üzere en önemli 3 sorun olarak göze çarpıyor.

Diğer yandan güvencesiz çalıştırma biçimlerinin yaygınlaştığı koşullarda emeklilik giderek imkansızlaşmaktadır. Bu koşullar altında emeklilik giderek daralan bir şemsiye olmaktadır. Özellikle kriz dönemlerin var olan çalışanlar bir çok hak gaspına göz yummakta, bunların bazıları da emeklilikte hak kayıplarına yol açmaktadır. Güvencesiz çalışma yanı sıra “ücretlerin asgari ücretten gösterilmesi” emeklilerin hak edecekleri emekli maaşını düşürmektedir.

Bir araya gelip kurduğumuz Emekliler Dayanışma ağı hem emeklilik hakkı üzerine çalışmalar yapacak hem de var olan emeklilerin sorunları için bir dayanışma ve mücadele hattını örecektir.

Emekli Dayanışma Ağı ne istiyor, ne için mücadele ediyor?

A. Emeklilik hakkı
 
Öncelikle emeklilik hakkımızı savunuyor, bunun için mücadele ediyoruz, bunun için;

-Emeklilik hakkının önündeki engeller kaldırılsın,
-Güvencesizliğe karşı mücadele içinde emeklilik hakkı mücadelesi de verilsin
-Kadınların emeklilik hakkı gasbedilmesin diyoruz

B. Emeklilerin sorunları
 
En kısa vadede aşağıdaki sorunların giderilmesini istiyor bunun için mücadele ediyoruz.

Emeklilik alanına ilişkin yeni yasal düzenlemelerin kapsamı, sonuçları (Yaş ve prim gün süresi) düzenlensin. Bunun için;
-Ek ödeme oranları artırılsın.
-Enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi için ‘seyyanen zam’ verilsin.
-2000 sonrası emekli olanlara da intibak sağlansın.
-Tüm emekliler sağlık katkı payından muaf olsun.
 
Refah payından biz de yararlanmak için mücadele ediyoruz. Her yıl emeklilere belirlenen ücret artışları önce düşük daha sonra her 6 ayda bir enflasyon düzeltmesi kadar yapılıyor. Ancak ülkedeki GSMH artışından yani refah artışından emekliler pay alamıyor. Ülke büyüdü gelişti deniyor, emekçi yerinde saymayı bırakın geriye gidiyor.

Enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi için ‘seyyanen zam’ verilsin.
-Emeklilere gerçekleşen enflasyon + büyüme oranı kadar zam verilsin
 
İntibak sorunu, tek çatı ve taban aylığındaki eşitsizlikler giderilsin diye mücadele ediyoruz

TALEPLER
 
Aylık bağlama oranlarının düşürülmesine karşı mücadele ediyoruz. 3 farklı dönem saçmalığı kaldırılsın, emekli maaşları asgari ücretten düşük olmamak şartıyla, son 10 yıllık maaşın %75’i olarak hesaplansın istiyoruz.

Muayene ve ilaç katkı bedeli kaldırılsın istiyoruz.

Bireysel emekliliğe değil, sosyal sigorta sistemine destek verilsin istiyoruz. AKP İktidarı emeklilere düşük aylık bağlarken ve bu konuda destek primi vermez iken, bireysel emeklilik yaptıranlara %25 destek verebilmektedir. Madem bu kaynak ellerinde bulunuyor bunları emekliler için kullansın. Ülkede milyonlarca emekçi değil tasarruf borçsuz yaşamayaken onları tasarruf yapabileceğini düşünmek anlamsızdır.

Toplu sözleşmelerden yararlanamama saçmalığı kaldırılsın, sendikal özgürlükler sağlansın istiyoruz.

Emeklilere ve yaşlılara yönelik sosyal koruma politikalarına ilişkin sorunlar ortadan kaldırılsın diye, taleplerimizi sunuyor ve mücadele programını birlikte yapmak için çağrıda bulunuyoruz.

C. Yaşlılara dair Haklar

Ya ailesine bırakılmış, yardım kampanyalarına ve “sosyal destek”e muhtaç hale getirilmiş yaşlıların;
-Yaşlıların insanca yaşam hakkı
-Yaşlı bakım evlerinde yaşanan sorunlar
-Toplumsal yaşama katılımı
-Siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik haklarının yurttaş olarak güvence altına alınması sağlansın istiyoruz.

D. Emeklilerin örgütlenmesi
 
Nasıl örgütleneceğiz, nasıl örgütlenmeliyiz sorusuna birlikte yanıt vermek için tartışmak gerekiyor. Bunun için örgütlenme deneyimleri- çeşitli örgütlenme modelleri gündemimizde olmalı ve bu örgütlenme modellerinin birliği hedeflenmeli diyor, emeklilerin mücadele deneyimleri paylaşılsın ve bunun için olanaklar yaratılsın istiyoruz.

Gelin hepsini birlikte oturup konuşalım, birlikte mücadele edelim diyor, sizi çağırıyoruz.