Emek meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs programını açıkladı.10-04-2018 11:32

İleri Haber

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İstanbul 1 Mayıs’ında Maltepe’de olacaklarını açıkladı.

Beko konuşmasında, “Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. 1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak! Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe'de olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz” dedi.