Ekonomik krizi anlamak ve yorumlamak için 8 kitap

Şüphesiz ekonomik krizin nedenlerini anlamak üzere okunabilecek birçok sayıda kitap olsa da biz bu listemizde güncel olarak yaşadığımız ekonomik sorunlara bir yaklaşım geliştirmek isteyenler için yol gösterici olmaya çalıştık. İşte ekonomik krizi anlamak ve yorumlamak için okuyabileceğiniz 8 kitap...07-10-2018 10:13

İleri Haber

Kuşkusuz ekonomik krizin nedenlerini anlamak için sayısız kitap okumak mümkün. Ancak biz bu listemizde güncel olarak yaşadığımız ekonomik sorunlara bir yaklaşım geliştirmek isteyenler için yol gösterici olmaya çalıştık. Hazırladığımız listeyi tamamlamak için katkı yapmak isteyenler olacaktır. Listemiz tüm bu katkılara açıktır.

Bu alanda yazılmış onlarca kitap ve yüzlerce makale bulunuyor. Listemizde bu konuda yazılmış en temel kitaplara da yer verdik. Bize göre Marx’ı okumadan bu konuda doğru bir mücadele anlayışı geliştirilemez. Bu nedenle Kapital’i okumak ve işçi sınıfı mücadelesinin bir kılavuzu haline getirmek hepimizin vazgeçilmez bir görevi olsa gerek.

Listemizin sonunda ise kuramsal kitapların dışına çıkarak önemli bir romana yer verdik. Keyifli okumalar…

1- Adam Smith Pekin'de - Giovanni Arrighi

Arrighi, dünya hâkimi ABD'nin güneşinin batmakta olduğu tezini temellendirdiği kitabında asıl olarak iki gelişme üzerinde duruyor: Birincisi, Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi'nin yükselişi ve çöküşü; ikincisi ise, Çin'in Doğu Asya'da yaşanan iktisadi rönesansın lideri olarak ortaya çıkışı. Bu iki gelişmeye katkıda bulunan birçok devlet ile devlet dışı aktöre de gerekli dikkat gösteriliyor, fakat çözümlemenin ana ilgi odağını küresel dönüşüme yol veren başta aktörler olarak ABD ve Çin devletleri oluşturuyor. 
Kitabın amacı, küresel ekonomi politiğin merkez üssünün Kuzey Amerika'dan Doğu Asya'ya kayışını Adam Smith'in iktisadi gelişme teorisi ışığında yorumlamak olduğu kadar, Adam Smith'in ünlü eseri Ulusların Zenginliği'nin bir yorumunu da sunmaktır. (Tanıtım Bülteninden)

KÜNYE: Adam Smith Pekin'de, Giovanni Arrighi, Çev. İbrahim Yıldız, Yordam Kitap, 416 sayfa, 2009

2- Kapital - Karl Marx

"Yeryüzünde kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, işçiler için bu kitap kadar önemli bir kitap çıkmadı." - Friedrich Engels, "Marx'ın Kapital'i"

KÜNYE: Kapital, Karl Marx, Çev. Mehmet SELİK, Erkin ÖZALP, Yordam Kitap, 2015

3- Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı - Karl Marx

"Bir toplumsal oluşum, içerebileceği bütün üretici güçler yeteri kadar gelişmeden önce asla yokolmaz; yeni, daha yüksek üretim ilişkileri, maddi varlık koşulları eski toplumun bağrında olgunlaşmadan önce eskilerinin yerini almazlar. Onun içindir ki, insanlık kendi önüne, ancak çözüme bağlayabileceği sorunları koyar; çünkü yakından bakıldığında her zaman görülecektir ki, sorunun kendisi ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların mevcut olduğu ya da oluşmakta olduğu yerde ortaya çıkar." (Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s. 24)

KÜNYE: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Karl Marx, Çev. Sevim Belli, Sol Yayınları, 292 sayfa, ilk baskı Mayıs 1970

4- Ekonomik Kriz ve Sol - Socialist Register - Kolektif

Socialist Register, Ekonomik Kriz ve Sol başlıklı 2012 sayısında, bir yandan Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya, Çin'den Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafya ele alınarak, bir yandan da gerek kamu sektöründeki krizden, gerekse iklim krizinden beslenen, aynı zamanda bir kemer sıkma çağına işaret eden yeni birikim stratejileri masaya yatırılarak derinleştiriliyor. Avro bölgesi krizine solun nasıl yanıt vermesi gerektiğine ilişkin üç makaleden oluşan bir sempozyum ise okurlara solun krizdeki konumunu daha ayrıntılı değerlendirme fırsatı sunuyor. (Tanıtım Bülteninden)

KÜNYE: Ekonomik Kriz Ve Sol, Leo Panitch, Vivek Chibber, Greg Albo, Çev. Umut Haskan, Yordam Kitap, 336 sayfa, 2013

5- Finansallaşma ve Kapitalizmin Krizi - Costas Lapavitsas

2007 yılında ABD ikinci kalite ipotek kredileri piyasasında borçların geri ödenmemesiyle patlak veren kriz, IMF ve Dünya Bankası eliyle son 30 yıldır gelişmekte olan ülkelere dayatılan neoliberal finansallaşma ve serbestleştirme politikalarının etkisiyle hızla genel bir ekonomik krize dönüştü. Yaşanan bu süreci Marksist ekonomi politiğin bakış açısıyla ele alan akademisyenlerin yazılarından oluşan bu seçkide, krizin tarihçesi, nedenleri ve sonuçları detaylı bir şekilde inceleniyor.

Krizin kapitalizmin finansallaşmasının bir sonucu olduğunu vurgulayan C. Lapavitsas, finans kurumlarının, geniş halk kesimlerinin finansal hizmetlerden yararlanmasına olanak sağlayarak yeni kâr alanları yarattıklarını öne sürüyor. (Tanıtım bülteninden)

KÜNYE: Finansallaşma ve Kapitalizmin Krizi, Costas Lapavitsas, Çev. Tuncel Önel, Yordam Kitap, 335 sayfa, 2010

6- Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş - Ali Rıza Güngen, Ümit Akçay

Bu çalışma küresel krizin eleştirel bir politik ekonomi perspektifinden değerlendirilmesine dayanarak yanıtlar sunuyor. Kitap ilk olarak ABD merkezli bir şekilde tartışılan kriz teorilerinin ve özellikle güncel Marksist kriz tartışmalarının değerlendirilmesiyle başlıyor. Ardından da Amerikan krizinin oluşumu ve gerisindeki nedenler detaylı olarak ele alınıyor. İkinci olarak krizin Avro Bölgesi'ne geldiğinde nasıl giderek devletlerin iflaslarıyla sonuçlanan bir borç krizine dönüştüğü anlatılıyor. Avro Bölgesi üye devletlerinde, özellikle Güney Avrupa'da krizin açığa çıkış mekanizmaları ve alınan politika önlemleri tartışılıyor. Kitabın ele aldığı bir diğer konu ekonomik krizlerle sosyal değişim arasındaki bağlantılar.

Sonuç olarak kitap, küresel kriz ile birlikte yaşanan dönüşümün "daha fazla neoliberalizm" şeklinde özetlenebilecek bir içeriğe sahip olduğu tespitinde bulunurken okuyucu için son sekiz yıldır içinden geçtiğimiz krizin bütünlüklü bir resmini çiziyor. (Tanıtım Bülteninden)

KÜNYE: Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş, Ali Rıza Güngen, Ümit Akçay, Nota Bene Yayınları, 240 sayfa, 2016

7- Finansallaşma, Devlet ve Politik İktisat - Kolektif

Kapitalist üretim tarzındaki birikim rejimlerini temel alan ve birbirini izleyen iktisadi krizler sonucunda bu rejimlerde meydana gelen finansal sermaye yanlısı değişimleri tartışma gündeminin odağına yerleştiren bu kitapta yer alan yazılarda genel hatlarıyla devletin gelir dağılımı ve bölüşüm süreçlerindeki değişen işlevinin politik iktisadın perspektifinden hareketle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. (Tanıtım Bülteninden)

KÜNYE: Finansallaşma, Devlet ve Politik İktisat, Derleyen: Hakan Mıhcı, Nota Bene Yayınları, 312 sayfa, 2015

8- Sefiller - Victor Hugo

Tüm zamanların en iyi klasik metinlerinden sayılan ve yazarını büyük bir üne kavuşturan, Victor Hugo'nun bu ölümsüz eseri, Paris'in ışıltılı cephesinin gerisindeki yoksul dünyanın içinden sesleniyor. 
Geçmişi silip umudu gelecekte aramak, yeni bir dünya kurmak isteyenlerin hikâyesinin anlatıldığı Sefiller, kahramanlarının geleceği kazanma savaşını gözler önüne seriyor. Toplumların mücadelesi, bir devrim çığlığı olarak sirayet ediyor okurun ruhuna ve Sefiller, mücadelenin de romanına dönüşüyor. (Tanıtım Bülteninden)

KÜNYE: Sefiller, Victor Hugo, Çev. Cenap Karakaya, İletişim Yayınları, 1606 sayfa, 2013