Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi verilerine göre Temmuz ayında reel kesim güven endeksi düştü.30-07-2018 10:05

İleri Haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre Temmuz’da endeks yüzde 92,2 oldu.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi artış gösterdi. Endeks, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında arttığı ve % 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldiği ifade edildi. Ekonomik güven endeksindeki yükselişin, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı kaydedildi.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi 73,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,9 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77,1 değerine yükseldiği açıklandı.

REEL KESİM ENDEKSİ DÜŞTÜ

Verilere göre Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise düştü. Buna göre reel kesim güven endeksi 101,5 değerine geriledi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.