Ekim ayında sanayi üretimi ile perakende ve ciro endeksleri23-12-2020 09:12

Mustafa Özer

Sanayi üretiminin seyrini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in aylık düzenlediği Sanayi Üretim Endekslerinden (SÜE) anlamaya çalışıyoruz. 2015 yılının 100 olarak kabul edildiği (baz yılı olduğu) bu endeksler ile sanayi üretimindeki aylık değişim ve sanayi üretiminin yıllık büyüklüğü hakkında bilgi ediniyoruz. TÜİK sanayi üretimi ile ilgili düzenlediği bu endeksleri üç şekilde açıklıyor. Bunlar, takvim ve mevsim etkisinden arındırılmamış yalın endeks; takvim etkisinden arındırılmış endeks ve takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış endekstir. Yalın endeks gerçek sanayi üretim düzeyini gösterirken, çalışılan gün sayısını eşitleme mantığına dayalı takvim etkisinden arındırılmış endeks, sanayinin bir anlamda performansını göstermektedir. Bununla birlikte esas olanın arındırılmamış endeks değerleri olduğunu unutmayalım. Ayrıca sanayi üretiminin, büyümenin öncü göstergesi olma gibi bir özelliği de vardır. Yani sanayi üretimi, ekonominin büyüme performansını belirleyen ana bileşendir.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayın.