Eğitim Sen’den biyoloji dersinin azaltılarak din dersinin artırılmasına tepki

Eğitim Sen Ortaöğretim (Liseler) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi Düzenlemesi hakkında bir açıklama yaparak, “MEB’in eğitime bakış açısını gözler önüne serdi!” dedi.14-06-2017 13:43
İleri Haber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre ortaöğretim kurumlarında yani liselerde 2017- 2018 öğretim yılından itibaren haftalık ders saatleri çizelgesinde değişiklik yapıldı.

Bu değişiklikle birlikte 1 saat olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi haftada 2 saate çıkarıldı. Biyoloji dersi ise 3 saatten 2 saate indirilerek, fizik ve kimya ile aynı ders saatine getirildi.

“MEB TEMEL AMACI AKP’NİN AMACINA UYGUN NESİLLER YETİŞTİRMEK OLDU”

Eğitim Sen  yazılı bir açıklama yaparak ders saatlerindeki değişikliğe tepki gösterdi. Açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı, orta öğretime dair hazırladığı ders çizelgesiyle eğitime bakışını bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar izlenen eğitim politikalarından da görüleceği üzere hükümetin ve MEB’in temel amacı öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmek, yaratıcılıklarının önündeki engelleri kaldırmak ve kendisine güvenen, eleştirel akla sahip, sorgulayan bireyler yetiştirmek değil; aksine AKP’nin tek tip toplum inşa etme amacına uygun nesiller yetiştirmek olmuştur” dendi.

Eğitim Sen, liselerin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için haftalık ders saatlerinde yapılan düzenlemeye ilişkin şu eleştirileri sundu:

"BİLİMSEL EĞİTİM TERK EDİLDİ"

- Haftalık ders saatleri düzenlenirken okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, fiziki şartlar ile pedagojik esaslar dikkate alınmalıdır. Bu düzenleme ile birçok düzenlemede olduğu gibi eğitim-öğretime dair süreçler göz önünde bulundurulmamıştır.

- Sağlık Bilgisi ve Trafik dersleri bilgisi öğrencilerimizin gündelik hayatlarını doğrudan etkileyen derslerdir. Farklı içerik ve işleniş şekilleri olan iki dersin birleştirilmesinin bilimsel hiçbir karşılığı olamaz.

- Liselerde Biyoloji ders saati 3 saatten 2 saate düşürülmüş, din dersi ise 1 saatten 2 saate çıkarılmıştır. Biyoloji dersinin 1 saati geri alınmış, din dersine eklenmiştir. Ders saatleri düzenlemesine baktığımızda, müfredat değişikliği ile yaşanılan evrim ve bilim tartışmaları incelendiğinde bu düzenleme ile bilimsel eğitim anlayışının terk edildiği açıkça görülmektedir.

- Felsefe dersinin 10. ve 11. sınıfta zorunlu yapılması, “Ortaöğretimde felsefe neden yok?” sorusuna yanıt oluşturmamaktadır. Müfredat değişikliği üzerinden felsefe dersi, evrensel ve bilimsel bir niteliği olmayan, öğretmenlere ve öğrencilerimize değerler eğitimi olarak dayatılan bir içerik ile düzenlendiğinden felsefe dersinin içeriği fiilen boşaltılmıştır.

-Haftalık ders saatleri düzenlemesinin kademeli olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme ile 10/11/12. sınıflarda bilim derslerinden alınan sürenin din dersine ekleneceği belirtilmiştir.

"BİLİM DERSLERİNİN AZALTILMASI ÇELİŞKİLİ"

-Yenilikten, eleştirel düşünceden, gelişmeden, eğitimin ekonomiye etkisinden bahsedilirken bilim derslerinin azaltılması ciddi anlamda çelişkilidir.

-Haftalık ders saati düzenlemesi ile öğretmenlerin (Din dersi öğretmenleri hariç) çok önemli bir bölümü norm kadro fazlası haline gelecek, ciddi mağduriyetler yaşanacaktır. Bu uygulama aynı zamanda atama bekleyen yüzbinlerce öğretmenin atamasının yapılmayacağı anlamına gelmektedir.

- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 9/10/11. Sınıflarda; Tarih dersi 12.sınıflarda; Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri 11/12.sınıflarda; Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 10/11/12.sınıflarda ortak ders olarak yer almamaktadır.

"ZORUNL DİN DERSİ TÜM SINIFLARDA ORTAK DERS"

- Zorunlu din dersi tüm sınıflarda ortak ders olarak yer almaktadır. (9/10/11/12.sınıflar)

-Seçmeli din ve anlatım dersleri (Osmanlı Türkçesi hariç); seçmeli matematik ve fen bilimleri dersleri (Astronomi hariç), seçmeli sosyal bilimler dersleri (İslam Kültür ve Medeniyeti dersi ile Demokrasi ve İnsan Hakları dersi, ki bu dersin içeriği de evrensel değerlerden uzaklaştırılmış ve dayatılan değerler eğitimi ile fiilen değiştirilmiştir.) 9. ve 10. sınıflarda seçmeli ders olarak yer almamaktadır.

- Seçmeli Din, Ahlak ve Değerler dersi tüm sınıflarda (9/10/11/12.sınıflarda) seçmeli dersler arasında yer almaktadır.