Eğitim Sen: Seçmeli ders seçiminde öğrenciler dini içerikli derslere yönlendiriliyor

Eğitim Sen 4 Ocak'ta başlayacak olan ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin yapılması konusunda velileri uyardı. Eğitim Sen çağrısında velilere seçmeli dersleri öğrencinin seçmesi gerektiğini hatırlatırken, seçmeli dersleri öğrenciye danışmadan seçen okul yönetimlerinin suç işlediğini belirtti.03-01-2021 15:25

Yeni eğitim dönemİNde ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin başlangıç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafIndan 4-22 Ocak olarak belirlendi. Pandemi sürecinde okullların uzakta eğitimle devam ettiği ve mevcut ekonomik koşullardan kaynaklı bir çok öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı bu dönemde öğrencileri bekleyen bir diğer sorun seçmeli ders konusu. Eğitim Sen velilerin ve öğrencilerin siyasallaşmış okul yönetimleri tarafından geliştirici ve yeteneklerini keşfedeceği seçmeli derslere değil de dini içerikli derslere yönlendirdiğini belirterek uyarıda bulundu.

Eğitim Sen'i resmi sayfasından yapılan açıklamada: 

''Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştır. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı, öğrencilerin eğitime erişim  sorunu yaşadığı bir dönemde, seçmeli derslerin belirlenmesi ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri konusunda dikkatli olunması gerektiği açıktır.

MEB, her ne kadar seçmeli derslerin öğrencilerin istek ve tercihlerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etse de geçtiğimiz yıllar içinde eğitimde yaşanan yoğun siyasal kadrolaşmanın bir sonucu olarak bazı dini içerikli derslerin seçilmesi için öğrenci ve velilerin yönlendirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Nitekim okullara gönderilen yazıda öğrencilerin seçmeli ders seçmediği hallerde ders seçimini okul yönetiminin yapacağı belirtilmiştir. Pandemi koşullarında bu kararın nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağını tahmin etmek zor değildir.

Geçtiğimiz yıllarda bazı okul yöneticilerinin öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yaptığı ve sadece seçilen dersleri imzalamaları için velilere tebliğ ettikleri bilinmektedir. Pandemi döneminde benzer uygulamaların olması halinde, velilerimiz Eğitim Sen şubelerine mutlaka başvurmalıdır.''

'ZORUNLU SEÇMELİ DERS KABUL EDİLEMEZ'

''Seçmeli ders tercihlerinde temel ölçütün öğrencinin ilgi ve yetenekleri olması gerekirken, her seferinde öğretmen durumu ve fiziki olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek sadece önceden belirlenmiş bazı derslerin seçilmesini istemek çelişkili bir durumdur. Geçmişte yaşandığı gibi bazı derslerin öğrencilerimiz için ‘zorunlu seçmeli’ hale getirilmek istenmesi gibi uygulamalar kabul edilemez.

Seçmeli dersler, öğrencilerin hayata hazırlanması, ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından elbette önemlidir.  Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel (bilgi, beceri), duyuşsal (ilgi, tutum) ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir.''

'OKUL YÖNETİCİLERİ SUÇ İŞLEDİKLERİNİ BİLMELİDİR'

Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Eğitim Sen olarak, seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin  karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.