Eğitim Sen: Eğitime ve yükseköğretime ayrılan bütçe en az iki kat artırılmalı

Eğitim Sen: Eğitime ve yükseköğretime ayrılan bütçe en az iki kat artırılmalı

Eğitim Sen tarafından görüşme öncesi yapılan açıklamada, 2022 bütçesinde de “aslan payının eğitime ayrıldığı” iddia edilse de, gerçeklerin bu iddiadan çok farklı olduğu belirtildi.

İleri Haber

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, eğitime ve yükseköğretime ayrılan bütçelerin milli gelire oranının en az iki kat artırılması, başlangıç olarak ise yüzde 6 olan OECD ortalamasına çıkarılması talep edildi. Açıklamada ayrıca, “Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına derhal son verilmeli, özel okullara aktarılacak kaynaklar devlet okulları için kullanılmalıdır” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2022 Bütçesi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) tarafından görüşme öncesi yapılan açıklamada, 2022 bütçesinde de “aslan payının eğitime ayrıldığı” iddia edilse de, gerçeklerin bu iddiadan çok farklı olduğu belirtildi.

“2022 eğitim bütçesi, eğitim sisteminin, öğrencilerin ve eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunlara çözüm üretmekten uzak bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu salgın koşullarını dikkate almayan, okullarda, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında yaşanan eşitsizliklerin ve en temel ihtiyaçların görmezden gelindiği koşullarda sadece zorunlu harcamaların dikkate alındığı bir bütçe hazırlanmıştır” denilen açıklamada,  189 milyar 11 milyon TL olan MEB bütçesi ve 57 milyar 740 milyon TL olan yüksek öğretim bütçesinin iddia edildiği gibi oransal olarak artmadığı vurgulandı.

‘EĞİTİME VE YÜKSEKÖĞRETİME AYRILAN BÜTÇE İKİ KAT ARTIRILMALI’

MEB bütçesinin milli gelire oranının yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e; yükseköğretim bütçesinin milli gelire oranı ise yüzde 0,8’den, yüzde 0,73’e gerilediği belirtilen açıklamada, şu talepler sıralandı:

- MEB ve yükseköğretim bütçelerinin milli gelire oranı en az iki kat arttırılmalı, başlangıç olarak OECD ortalamasına (% 6) çıkarılmalıdır.

- Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına derhal son verilmeli, özel okullara aktarılacak kaynaklar devlet okulları için kullanılmalıdır.

- Eğitim ve yükseköğretim kurumlarının bütün ihtiyaçları salgın koşulları göz önünde bulundurularak yeniden güncellenmeli, bütün okullara ve üniversitelere ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalıdır.

- Eğitim bütçesinden yatırımlara ayrılan pay başlangıç olarak en az iki kat arttırılmalı, okul binaları ve derslik gereksinmesi karşılanmalı, eğitimi ticarileştirmeyi hedefleyen özel sektör, dini vakıf ve cemaatlerle yapılan ya da yapılacak olan her türlü ortak proje ve protokoller derhal iptal edilmelidir.

- Tüm eğitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalıdır.

- Eğitim ve bilim emekçilerinin satın alma gücünde ve ücretlerinde yaşanan kaybın giderilmesi için maaşlarda yaşanan erimeyi karşılayacak oranda ek zam yapılmalıdır.

- Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergesi 3600’e çıkarılmalıdır. 

- Ek ödemelerin tamamı temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmalı, ek ders saat ücreti hesaplanırken eğitim ve bilim emekçilerinin aylık maaş tutarı esas alınmalı ve ek ders saat ücreti gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. 

- Eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. 

- Okullarda ve üniversitelerde güvencesiz istihdam uygulamalarına, esnek, kuralsız ve angarya çalışmaya son verilmeli, statü farkı gözetmeksizin güvencesiz istihdam edilenlerin tamamı kadroya geçirilmelidir.

- 2022 yılında aile ve çocuk yardımı başta olmak üzere, sosyal yardımlar sembolik olarak belirlenmekten çıkarılmalı, sosyal yardımlara günün koşullarına uygun ve ihtiyaç kadar artış yapılmalıdır.

- Öğretmen, akademik personel, memur ve yardımcı hizmetli açıkları kadrolu istihdam yoluyla kapatılmalıdır.

Açıklamanın tamamına ulaşmak için tıklayın.