Dünyada okuma yazma bilmeyen kaç insan var?

UNESCO tarafından açıklanan verilerde, dünyadaki okuma yazma bilmeyenlerin sayısı belirtilirken, kadınların bu alandaki oranı dikkat çekiyor.07-09-2018 16:56

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünyada 750 milyon kişinin okuma yazma bilmediğini açıkladı. Bu oran dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor.

UNESCO İstatistik Enstitüsü verilerine göre, okuryazarlığı olmayanların yüzde 45'i Güney Asya'da yaşıyor. Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 27'si Sahra Altı Afrika'da, yüzde 10'u Doğu ve Güneydoğu Asya'da, yüzde 9'u Kuzey Afrika ve Batı Asya'da, yüzde 4'ü de Latin Amerika ve Karayipler'de bulunuyor.

KADIN OKURYAZAR SAYISI DAHA AZ 

Verilerde, dünya genelinde kadın okuryazar sayısının erkeklere oranla daha az olması dikkati çekiyor. Son yıllara bakıldığında genç kadınlar okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 59'unu oluşturuyor.

Orta ve Doğu Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler'de kadın ve erkek okuryazar arasındaki fark azken Kuzey Afrika, Batı ve Güney Asya ile Sahraaltı Afrika'da cinsiyetler arasındaki okuryazarlık oranları farkı daha fazla.

Son yarım asırda dünya genelinde ciddi ilerleme kaydedilse de her 5 ülkeden birinde kadın okuryazar sayısı, hala erkek okuryazar sayısının altında.

TÜRKİYE'DE DURUM

Türkiye genelinde de yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında okuma yazma bilmeyen kişi var.