Dünya Su Günü'nde Meclis'te önerge: Yazın yaşanacak su sıkıntısına karşı tedbir alındı mı?

CHP'li Yeşil yazın yaşanacak su sıkıntısına karşı bir tedbir alınıp alınmadığını sordu.22-03-2018 11:44

İleri Haber

22 Mart Dünya Su Gününde Ankara'nın “Su Master Planı var mıdır?” diyen CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Devlet Su İşleri'nin (DSİ), bir Su Master Planı hazırlattığını söyleyen CHP'li Nihat Yeşil, iki Amerikalı ve bir Türk firmadan oluşan ortak girişim danışmanlık grubunun Ankara'nın 1970-2020 yılları arasındaki 50 yılını planlandığını kaydetti.

 'YAZIN YAŞANACAK SU SIKINTISINA KARŞI TEDBİR ALINDI MI?'

Yazın yaşanacak bir su sorununa karşı önlem alının alınmadığını sora Yeşil, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na şu soruları sordu:

“1. Anılan Su Master planı projesi çalışmasının;  Ankara Kentsel Ana Plan çalışması 2038 nüfus ve arazi kullanım öngörüleri ile revize edilerek eşgüdümü sağlanmış mıdır?

2. “Ankara Su Master Planı”  kapsamında; 2038 projeksiyonuna yönelik yeni bir Su Master  Plan çalışmanız var mıdır?

3. Ankara iline su veren barajlarda doluluk oranı nedir? Önümüzdeki Yaz ayında Ankara’da bir su sıkıntısı çekilmesine karşı ne tür tedbirler alınmıştır? 

4. 2038 yılına kadar Ankara’nın su ihtiyacı hangi kaynaklardan karşılanacağı planlanmaktadır? Bu konuda bir çalışma var mıdır?

5. Artan sanayileşmenin sonucu oluşan ağır metal kirliliğinden etkilenen su kaynaklarımızın arıtılarak kullanıma verilmesi için; Bakanlığınızın veya belediyeler ile işbirliğiyle belirlenen uygun “arıtma teknolojileri” seçenekleri yatırım programlarınıza girmiş midir?”