DOSYA | Büyük Ekim Devrimi 100 yaşında!

"Ezilenlerin şöleni" Büyük Ekim Devrimi’ni 100. yıldönümünde, dünya emekçi halklarının içinde bulunduğu durumun da getirdiği özlem ve mücadele kararlığıyla selamlıyoruz.07-11-2017 00:45
İleri Haber

100 yıl önce “halklar hapishanesi” olarak bilinen Çarlık Rusyası’nda, tüm dünyanın emekçi haklarının üzerine bir güneş doğdu. 1917 Büyük Ekim Devrimi, dünya emekçi halklarına kendi kaderleri üzerinde egemen olabilmelerinin bir hayal olmadığını gösterdi.

Uzun mücadeleler sonucu Rusya'da 25 Ekim'de (Miladi Takvime göre 7 Kasım) Bolşevikler öncülüğünde iktidara el koyan işçiler ve köylüler, 70 yıl süren insanlık tarihinin en büyük atılımını başlattılar.

İktidarı sömürücülerin elinden alan işçi sınıfı, devam eden Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilip, Doğunun mazlum halkları ile dayanışma göstererek, milyonlarca emekçinin bir avuç azınlığın çıkarları için öldüğü savaşa da darbe vurdu.  

Devrime kadar sömürücülerin özel mülkiyeti altında olan ülkenin tüm zenginlik kaynakları, emekçi yığınların ortak mülkiyeti haline getirilerek gerçek sahiplerine kazandırıldı. Sosyalizm, kimsesizlere “kimse” oldu.

Tüm dünyada, emperyalizme ve kapitalizme karşı verilen mücadelelerin ilham kaynağı haline gelen kadın-erkek milyonlarca Sovyet yurttaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda da dünyayı “faşizm” denilen kangrenden kurtarmak için ölüme yürürken tereddütte bulunmadı.

Savaşın getirdiği yıkımın ardından örgütlü bilinç ve kolektif akılla yaralarını saran Sovyet emekçileri; eğitimde, sağlıkta, bilimde, sanatta ve hayatın her alanında gerçekleştirdiği atılımlarla, insanlığın sınıfsız topluma giden yoluna en büyük mirası bıraktılar.

Reel sosyalizmin yıkılmasının ardından geçen yaklaşık çeyrek asırlık süreçte ise dünyanın dört bir yanında bölgesel savaşlar ve çatışmalar yaşanıyor. Milyonlar, açlık ve işsizlikle boğuşurken barınma, sağlık, eğitim gibi temel haklardan yararlanamıyor. Sosyalizm, günümüzde kapitalist sistemin yıkıma sürüklediği insanlığın tek kurtuluşu olmaya devam ediyor.

EKİM DEVRİMİ DOSYASI

Ekim Devrimi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla devrimi bir çok yönden aktaracak bir dosya hazırladık. Dosya kapsamında devrimin lideri Lenin'in 19 Kasım'da Pravda'da halka seslendiği yazı, 1917'nin fırtınalı günlerinde yaşananlara ilişkin görüntüler ve devrimin ardından inşa edilen sosyalizmin sadece Sovyet coğrafyasına değil, tüm dünya halklarına miras bıraktığı kazanımlara ilişkin derlemenin yanı sıra devrimi farklı yönleriyle aktaran yazılar da yer aldı.

Ebru Pektaş, Ekim Devrimi ve sosyalizmin inşasında kadının rolünü ve devrimin kadın mücadelesine kattıklarını yazdı. Süreyya Yılmaz ise devrim öncesinde ve sonrasında çalışma yaşamı ve sağlık sisteminde yaşanan gelişmeleri yazdı. 

(Yazıları okumak için görsellerin üzerine tıklayınız)