'Dokuz Eylül Üniversitesi GSF'de akademisyenlere mobbing uygulanıyor'

Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Şubesi, Dokuz Eylül Üniversştesi GSF'nin taşınma sürecinde mobbinge uğrayan hocalara ilişkin yaptığı açıklamada sürecin takipçisi olunacağını kaydetti.05-08-2019 21:18

İleri Haber - İzmir

Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler ve KYK Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin mevcut binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle başlatılan taşınma sürecinde GSF yöneticilerinden eğitim hakkını savunan hocalara karşı yapılan baskı ve mobbinge ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Dekan Vekili Prof. Hacı Yakup Öztuna’nın ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu’nun sürece itiraz eden öğretim elemanlarını, bire bir konuşmalarda iş güvencesi üzerinden tehdit ettiklerine dair bilgi ve şikayetlerin sendikaya ulaştığı belirtilen açıklamada “Keyfi ve hukuksuz uygulamalar kayıt altına alınmaktadır. GSF hocalarının, öğrencilerinin ve idari personelinin hem sendikal hem akademik hem de hukuki olarak yanındayız.” diyerek süreci takip edildiği vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

'SÜRECİN EĞİTİM HAKKINA YIKICI ETKİLERİ OLACAK'

"Basına ve Kamuoyuna
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin mevcut binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Ocak 2019’da başlatılan taşınma sürecinde, başından beri yaşanan hukuksuzluklara yenileri eklenmektedir. Fakülte bileşenlerine danışılmadan Rektörlük kararı ile başlatılan süreçte eğitim olanaklarına ve eğitim hakkına yönelik yıkıcı ve telafi edilemez etkileri olacak bu sürece başından beri haklı ve meşru gerekçelerle itiraz eden, bilimsel ve akademik raporlarla karşılaşılacak sorunları dile getiren hocalarımıza yönelik keyfi, hukuksuz ve teamüllere uymayan hasmane uygulamalar özellikle son bir ay içerisinde çok yoğun bir şekilde artmıştır. Önce 5 değerli akademisyen, fakülte tarihinde görülmemiş bir şekilde ve hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin “görülen lüzum üzerine” denilerek Bölüm Başkanlıkları ve Anasanat Dalı Başkanlıklarındaki idari görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Yerlerine yapılan atamalar da yine yönetmelik ve teamüllere uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

'HOCALARA MOBBİNG UYGULANIYOR'

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Yöneticileri bununla da yetinmeyip eğitim hakkını savunan hocalarımıza karşı hasmane tutum ve mobbing olarak adlandırabilecek uygulamalarda da bulunmaktadır. Dekan Vekili Prof. Hacı Yakup Öztuna’nın ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu’nun sürece itiraz eden öğretim elemanlarını, bire bir konuşmalarda iş güvencesi üzerinden tehdit ettiklerine dair bilgi ve şikayetler sendikamıza ulaşmıştır. Bunun dışında yönetmelik ve teamüllere uygun olmayan bir biçimde yine hem lisans hem de lisansüstü sınavları için daha önce Bölüm ve Anasanat dalı kurulu kararı ile jüri görevlerine seçilen hocalarımız jürilerden çıkartılmış ve yerlerine usulsüz atamalar yapılmıştır. Bütün bu keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı Fakülte Kurulu’ndaki görevlerinden istifa eden hocalarımızın yerine yine yönetmelik ve teamüllere uymayan bir şekilde yeni kurul üyeleri atanmıştır.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Üniversite Üst Yönetimi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitü yönetimi bilmelidir ki, bu süreçteki bütün bu hukuksuz, keyfi uygulamalar ve hasmane tutum güdülerek yapılan her uygulama sendikamız tarafından bilgi, belge ve tanıklıklarla kayıt altına alınmaktadır. Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Şube olarak Güzel Sanatlar Fakültesi’nin hocalarının, öğrencilerinin ve idari personelinin hem sendikal hem akademik hem de hukuki olarak yanındayız. Kişisel veya kurumsal, maddi manevi kayıplara yol açan, hukuksuz her idari kararın veya uygulamanın ve yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımız bildiririz."