Doğalgaz fiyatları: İktidarın 'halka zam, santraller ve büyük işletmelere indirim' politikası sürüyor

BOTAŞ tarafından 2021 yılının ilk üç ayında olduğu gibi dördüncü ayda da doğalgaza yüzde 1 oranında zam yapıldı. Zamma ilişkin TMMOB MMO tarafından bir açıklama yapıldı.01-04-2021 16:06

İleri Haber

Makina Mühendisleri Odası, bugün doğalgaza yapılan zammın, iktidarın “elektrik santrallerine indirim, konut ve küçük işyerlerine zam” şeklindeki doğalgaz fiyatlandırma politikasının devam etmesini gösterdiğini ifade etti.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından 2021 yılının ilk üç ayında olduğu gibi dördüncü ayda da doğalgaza yüzde 1 oranında zam yapıldı. Zamma ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz fiyatlarının 2019 Ocak - 2021 Nisan döneminde, konut aboneleri ve küçük ticari/sınai işletmeler için yüzde 46,34 oranında arttığı tablo ile anlatıldı.

Aynı dönemde büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğalgazın fiyat artışı yüzde 7,79 olduğu belirtilen açıklamada, doğalgaz yakıtlı elektrik santrallerine ise net bir destek sağlanarak, satış fiyatlarında artış olmadığı gibi, yüzde 6 indirim yapıldığı belirtildi.

'DOĞALGAZ FİYATLARI ARTACAK'

BOTAŞ’ın önümüzdeki aylarda da doğalgaz fiyatlarını artıracağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Subvansiyonlu fiyatlarla satılan doğalgazda fiyat desteğinin konutlar ve küçük esnafın işyerleri ile sınırlı olması gerekir. Oysa BOTAŞ satış fiyatları, doğalgazda tüm tüketici gruplarına sübvansiyonun sürdüğünü göstermektedir.

'BÜYÜK ÖZEL ŞİRKETLER DESTEKLENİYOR'

Burada dikkat çeken nokta, büyük sermaye kuruluşlarına ve doğalgaz yakıtlı elektrik santrallerine maliyetin altında gaz satışı ile büyük özel şirketlerin desteklenmesidir. .

Ocak 2019’dan bugüne TÜİK’in resmi enflasyon artışı yüzde 30 düzeyinde olurken, konutlarda elektrik fiyatları yüzde 48,35, doğalgaz fiyatları konut ve küçük sanayi için fiyatları yüzde 46,34 oranında artmıştır.

Nisan 2021 itibarıyla, hane halkı aylık ortalama elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet harcamaları toplamı, asgari ücretin dörtte birini aşmaktadır. Daha önce de söylemiştik; iktidar, bal tutan parmaklarını yalayan yandaş küçük bir azınlığa desteğe odaklanmakta, kredi kartlarının borçlarını, kiralarını, elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet faturalarını ödeyemeyen, açlıkla, yoklukla boğuşan milyonların yaşadığı sıkıntıları yok saymaktadır. Kâr garantili projelerde şirketlerin kazançları güvence altına alınırken, işsizlik ve pahalılıkla boğuşan  milyonlarca emekçi, emekli, esnaf ve işsizin sorunlarının çözümü için tek bir adım atmayıp, bunalmış kitlelere sabır ve tevekkül önerilmesi, aymazlıktır.

Diğer yandan fiyat artışları doğalgaz ve elektrikle sınırlı değildir. Kur artışları gerekçesi ile birçok ürünün fiyatları da zamlanmaktadır.

EMEKÇİLER İÇİN 3 ÖNERİ

Sorunların altında ezilen çalışanların, işsizlerin, emeklilerin, çiftçilerin, tüm emekçilerin bir nebze soluk alabilmeleri için:

- Abonelerden tahsil ettikleri güvence bedellerini yıllardır kullanan şirketlerin, elektrik, doğalgaz, internet faturalarını vadesinde ödeyemeyenlere hizmet vermeyi durdurmaları ve icra takibatları önlenmelidir.

- Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını ödeyemeyen yurttaşların faturalarını kamu karşılamalıdır.

- İşsizlik Sigortası Fonu’nun kaynakları şirket patronları için değil, emekçiler için kullanılmalı ve işe gidemeyen, işten çıkarılan, iş bulamayanlara kamusal maddi destek sağlanmalıdır.