Doçentlik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler yargıya taşındı

Eğitim Sen tarafından, Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesinin 6. fıkrasının, 2. maddesinin a bendinin, yine 2. maddesinin b bendinin ve 2. maddesinin 9. fıkrasının öncelikle yürütmelerinin durdurulması, daha sonra iptal edilmesi için dava açıldı.13-10-2021 15:44

İleri Haber

Eğitim Sen, Doçentlik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin dava açtı. Yapılan açıklamada, değişikliklerin doçent adaylarının hak arama hürriyetleri zedelediği, eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı, adayların belirsizliğe mahkum edildiği, kişisel verilerin tehlikeye atıldığı ve jüri üyelerinin sübjektif davranma riskinin arttığı belirtildi.

10.08.2021 tarih 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15.04.2018 tarih 30392 sayılı Doçentlik Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştı. Yeni düzenleme ile doçentlik başvurusu mart ve ekim ayının yirminci gününde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Düzenlemede şu ifadelere yer verilmişti:

"Yönetmelikteki, 'etiğinin ihlal edildiği' ibaresi 'etiği ihlali' şeklinde değiştirilerek, başvuruda bulunduktan sonra asgari başvuru şartlarını sağlayamayan ya da etik ihlalde bulunduğu için başvurusu iptal edilen adayların dava kesinleşmeden yeni bir başvuru yapamayacağı fıkrası yer aldı. Asgari başvuru şartlarını taşımayan adayların doçentlik başvurusunun iptal edilmesi ile birlikte, jüri üyeleri tarafından şartları sağladığı tespit edilen adaylar için 'başarılı/başarısız' şeklinde değerlendirme raporu hazırlaması için Doçentlik Komisyonu tarafından ek süre verilmektedir. Bu süre içinde düzenleme yapmayan jüri üyelerinin görevleri sonlandırılmakta, 'asgari başvuru şartlarını sağlamamıştır' görüşünü sürdüren üyeler yerine ise yedek üye raporları değerlendirilmektedir. Adaya ait başarısız olmasına ilişkin belge ve bilgiler jüri üyelerinin ismi gizli tutulmakla beraber yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılmaktadır."

EĞİTİM SEN YARGIYA TAŞIDI

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) tarafından, Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesinin 6. fıkrasının, 2. maddesinin a bendinin, yine 2. maddesinin b bendinin ve 2. maddesinin 9. fıkrasının öncelikle yürütmelerinin durdurulması, daha sonra iptal edilmesi için dava açıldı.

Sendika’dan yapılan açıklamada, “Dava konusu yaptığımız düzenlemelerle, doçent adaylarının hak arama hürriyetleri zedelenmekte, dava açan/açmayan ayrımı ile eşitlik ilkesine aykırı davranılmakta, jüriye verilecek ek süre ile adaylar belirsizliğe mahkûm olmakta ve bilgi/belgelerin erişime açılması ile hem kişisel veriler tehlikeye atılmakta hem de jüri üyelerinin sübjektif davranma riski artmaktadır” denildi.