Diyarbakır Mimarlar Odası: Şantiyeler acilen durdurulsun

Diyarbakır Mimarlar Odası, yaptığı açıklamada inşaat şantiyelerinde salgına karşı herhangi bir önlem alınmadığını ve acilen çalışmaların durdurulması gerektiğini söyledi.28-04-2020 14:13

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır Mimarlar Odası, yaptığı açıklamada inşaat şantiyelerinde salgına karşı önlem alınmadığını ve bu sebeple şantiyelerde çalışmaların acilen durdurulması gerektiğini belirtti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede inşaat şantiyelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla yapılan uyarıların hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Şantiyelerde hijyen, iş güvenliği ve sosyal mesafe koşullarının oluşturulması tavsiye edilmektedir. Yapıların proje, denetim ve müşavirlik hizmetlerinin tedbirler alınarak devam etmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak şantiyelerde yapılan gözlemlerde söz konusu bazı tedbirlerin ya hiç alınmadığı ya da eksik uygulandığı görülmüştür. Özellikle çalışma esnasında kullanılan her türlü maske ve koruyucu önlük başta olmak üzere ekipmanların teminindeki sıkıntılar, alınması belirtilen tedbirlerin mümkün olmadığının kanıtıdır. Dolayısıyla bu ortamlarda hastalığın bulaşma ve yayılma riski son derece yüksek ve olasıdır. Yani bu alanda çalışan tüm emekçilerin yaşamı risk altındadır. Ayrıca şantiyelerde üretimi yapılan imalatların ne kadar denetlenebildiği ise bilinmemektedir. Bu süreçte kamu kurumları ve yapı denetim firmalarındaki teknik çalışanların denetimleri eksiksiz yapma koşullarının bulunmadığı bilinmelidir."

'ŞANTİYELERDEKİ ÇALIŞMALAR ACİLEN DURDURULMALI'

Şantiyelerdeki çalışmaların acilen durdurulmasına ilişkin olarak açıklamada şunlara değinildi: 

“4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, şantiyelerde teknik denetimlerin yapılması ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasını mimar ve mühendislerin sorumluluğunda olduğunu belirtmektedir. Gerek bu yasal sorumluluğumuzdan kaynaklı gerekse de toplum ve kent sağlığının korunması için, şantiyelerdeki çalışmaların bir an önce durdurulması gerekmektedir”