DİSK’ten TKP’ye ziyaret

DİSK heyeti TKP’ye ziyarette bulundu. Ziyarette işçi sınıfı mücadelesine ilişkin güncel durum ve OHAL'de yürütülmesi gereken ortak mücadele başlıkları konuşuldu.20-10-2017 11:54

Genel Başkan Kani Beko başkanlığındaki DİSK heyeti Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) ziyarette bulundu.

Ziyaretin gündemini; ülkedeki siyasal-toplumsal gelişmelerin değerlendirilmesinin yanı sıra, uzatılan OHAL ve OHAL’e karşı yürütülmesi gereken ortak mücadele başlıkları oluşturdu.

AKP iktidarının uzun bir süredir düzenli biçimde uzatarak süreklilik kazandırdığı OHAL’in en önemli sonuçlarından birinin işçi ve emek düşmanı girişimler, yasalar ve uygulamalar olduğu vurgulandı.

Ziyaret sırasında emek örgütleri ve siyasi partilerin belli siyasi gündemlerde bir araya gelmesine ihtiyaç olduğu, iktidarın emekçi halka karşı sistematik saldırılarına karşı ancak bir araya gelinerek direnilebileceği ve kazanımlar elde edilebileceği vurgulandı.

Ziyarette, AKP’nin kırılgan iktidarını OHAL aracılığıyla ancak sürdürebildiği, OHAL sayesinde işçi, kadın düşmanı yasalar ve halk düşmanı kanun hükmünde kararnameler çıkarabildiği hatırlatılarak, OHAL’in sonuçlarına karşı ortak bir mücadele verilmesi gerektiği belirtildi.

Ziyaret sonrası görüşlerini aldığımız DİSK Genel Başkanı Kani Beko OHAL ve KHK’lar ile binlerce kamu emekçisinin işlerinden edildiğini hatırlattı. Beko, özellikle OHAL kapsamında iktidarın işçi sınıfına dönük artan saldırılarına dikkat çekti. DİSK'in önümüzdeki dönem OHAL'in emek düşmanı karakteri başta olmak üzere,  işçi sınıfı üzerindeki olumsuz etkilerini daha fazla artıracağını söyleyen Beko, "işçi sınıfımız OHAL'in uzatılmasına ve ülkede kalıcılaşmış bir OHAL sürecine izin vermemelidir" diye konuştu.

Beko bu kapsamda kurum ve siyasi partilere yapacakları ziyaretlerin devam edeceği bilgisini de verdi.

 

TKP heyeti adına Erkan Baş ise DİSK’in bu ziyaretini ve önerilerini çok değerli bulduklarını belirterek şunları söyledi: 

"TKP’nin çeşitli dönemlerde oluşmuş yönetimlerin tutumları nedeniyle kimi zaman eleştirileri olmakla beraber, tartışmasız olarak her zaman DİSK’i işçi sınıfının sendikal mücadelesinde özel bir yerde gördüğümüzü bir kez daha ifade edebiliriz.

Bu kapsamda DİSK heyetinin ziyaretini çok önemli buluyoruz. Özellikle içinden geçtiğimizi dönem açısından baktığımızda; işçi sınıfının tüm örgütlerinin daha fazla yan yana, omuz omuza olması gereken bir dönemde olduğumuz konusunda kesin bir görüş birliğimizin olması bizi ayrıca mutlu etti.  

Önümüzdeki dönem AKP/Saray iktidarına karşı sürdürülecek mücadelenin bizim açımızdan en önemli boyutu, işçi sınıfının-emekçi halkımızın bu kavgada etkin bir özne olarak konumlanması ve sesinin yükselmesidir. DİSK’in bu eksendeki her türlü girişiminin tereddütsüz yanında olacağız.”