DİSK/Genel-İş: Kayyum halk iradesine darbedir

Disk/Genel-İş Genel Yürütme Kurulu belediyelere atanan kayyumlar ile ilgili resmi web sitesinden açıklama yaptı.11-09-2016 12:53

Disk/Genel-İş Genel Yürütme Kurulu belediyelere atanan kayyumlar ile ilgili resmi web sitesinden açıklama yaptı.

Daha önce belediyelere kayyum ataması olarak bilinen yasa tasarısının bu sefer KHK olarak karşılarına çıktığını belirten açıklamada belediye yöneticilerinin keyfi görevden uzaklaştırılmasının ve yerlerine yapılan hükümet atamalarının kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Kayyum Halk İradesine Darbedir

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal düzeni 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayılarında yayımlanan 672, 673, 674 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle tam bir hukuksuzluk düzenine dönüşmüştür. 

Cumhurbaşkanı idaresindeki hükümet sistemi olarak tanımlanan olağanüstü hal yönetimi, daha önce belediyelere kayyum ataması olarak bilinen yasa tasarısını bu sefer KHK olarak karşımıza çıkardı ve Batman ve Hakkari illerinin içinde olduğu toplam 28 belediyeye kayyum atandı.

Bu düzenlemeler, terörle mücadele öne sürülerek yerel halk iradesinin yok sayılması ve bu iradenin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Yine bu düzenleme seçimle işbaşına gelmiş yerel yönetimlerin merkezi yönetime devredilmesi, merkezi hükümetin taşra örgütü haline getirilmesi anlamına gelmektedir.

Ayrıca, bu düzenlemenin süresi de belirsiz bırakılmakta ve böylece bir sonraki yerel seçimlere kadar yerel yönetim, Hükümet’e bırakılmaktadır.

Belediye yöneticilerinin keyfi görevden uzaklaştırılması ve yerlerine hükümetin yaptığı atamalar kabul edilemez. Atanan kayyumlar halk iradesine darbedir.