DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İşyerlerinde cinsiyetler arası ücret adaletsizliği sürüyor

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü mesajı yayımladı.08-03-2019 12:27

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “her 10 kadından yalnızca üçünün istihdam edildiği” Türkiye'de “erkek ve kadın çalışanlar arasındaki ücret farklılığına” dikkat çekti.

Çerkezoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yayınladığı mesajda, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kadın emeğini güvencesizliğe sürükleyen, ekonomik krizin bedelini kadınlara yüklemeye çalışan, kadına yönelik şiddeti teşvik edecek boyutlara ulaştıran tüm politikalara karşı kadınlar mücadeleye devam ediyor.

8 Mart'ta kadınlar, dünyayı kadınlardan yana değiştirmek amacıyla alanları dolduruyor. Eşitlik, adalet, emek, barış ve dayanışma talepleri için tüm kadınlar bir araya geliyor. Ekonomik krize, derinleşen güvencesizliğe, artan şiddete karşı kadınlar mücadeleyi sürdürecek.

Kadın işgücü ve istihdamının arttırılması tüm politika belgelerinde sosyal politikanın öncelikli hedefleri arasında yer almasına rağmen mevcut durum hedefin oldukça gerisinde kalmaktadır.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranları Avrupa Birliği ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleriyle karşılaştırıldığına düşük düzeyde seyretmeye devam etmektedir. Türkiye'de her 10 kadından yalnızca üçü istihdam edilirken, kadınların yüzde 55'i ev işleriyle meşgul olduğu için çalışma yaşamının dışındadır.

Aynı işkollarında faaliyet gösteren kadın ve erkekler arasında ücret farklılığı yaşanmaya devam etmektedir. Erkeklerin ortalama kazancının asgari ücrete oranı, aynı faaliyet kolunda çalışan kadınlardan yüzde 46 daha fazladır. Ücret eşitsizliği sürmektedir.

Kadınların örgütlenmesinin önündeki tüm engellere ve baskılara rağmen kadınların sendikalaşma oranı erkeklere göre daha yüksek oranda artmıştır.

Kadınların çalışma hakkı tehlikededir. Adil ücret, ayrımcılık ve örgütlenme hakkını kapsayan çalışma hakkı en temel insan haklarından biri olmasına rağmen kadınların çalışma hakkı kısıtlanmaktadır.

Öte yandan kadın cinayetlerindeki cezasızlık ve takipsizlik, şiddeti teşvik edecek boyutlara ulaşmış durumdadır. Bireysel silahlanmanın kolay, cezasızlığın yaygın olması kadın cinayetlerini arttırmaktadır.

Kadınlar olarak çalışma hakkımız için, sendikal haklarımız için, kreşler ve bakımevleriyle ev işlerinin toplumsallaştırılmasına yönelik adımların atılması için, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı hep birlikte mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.”