DİSK, asgari ücret talebini açıkladı: Net 5 bin 200 lira!

DİSK, asgari ücret talebini açıkladı: Net 5 bin 200 lira!

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu,  Genel-İş Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısıyla DİSK’in 2022 asgari ücretine dair görüş ve taleplerini açıkladı.

DİSK 2022 asgari ücretine dair görüşlerini bir basın toplantısıyla açıkladı. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1000 lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanması, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantı öncesi Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısıyla DİSK’in 2022 asgari ücretine dair görüş ve taleplerini açıkladı.

Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz öncesinde Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Genel Merkezinde düzenlenen bir basın toplantısı ile açıkladı 

İleriki günlerde asgari ücrete ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımlayacaklarını ancak asgari ücretin henüz müzakereler başlamadan çok önemli bir gündem haline gelmesi nedeniyle DİSK olarak temel görüş ve talepleri bir an önce kamuoyu ile paylaşmak istediklerini belirten Çerkezoğlu, asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

“Bu çerçevede geçmiş yıllarda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin politikaların arkasında olduğumuzu bir kez daha açıklıyor ve bu yıl da benzer bir ortak tutumun son derece yararlı olacağını düşünüyoruz” diyen Çerkezoğlu, yaptıkları tespit ve talepler için mücadeleyi yükselteceklerini ilan etti.

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET GERÇEKLERİ

Çerkezoğlu, asgari ücretle ilgili tespitleri şöyle açıkladı:

- Gerek 2018'den bu yana devam eden ekonomik kriz gerek Covid-19'un yaratmış olduğu iş ve gelir kayıpları, gerekse son aylarda giderek tırmanan fiyat artışları geniş emekçi kesimlerin alım gücünü düşürmüş ve pahalılığı en önemli toplumsal sorunlardan biri haline getirmiştir. Bugün Türkiye'de geçinebilmek emekçilerin en temel sorundur.

- Pahalılığın panzehiri ücretlerin ve emek gelirlerinin artırılmasıdır. Bu nedenle 2022 asgari ücreti için oldukça güçlü bir beklenti oluşmuştur. Asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek bir düzeye yükseltilmesi için güçlü bir toplumsal talep var. Bu talep sonuna kadar haklıdır ve insanca bir yaşamı olanaklı kılan asgari ücret artışı mümkündür.

- İşçi sınıfı, emekçiler uzun çalışma saatleriyle ve ağır koşullar altında çalışarak, üreterek değer yaratmakta, ekonomiyi büyütmektedir. İşçilerin bunun karşılığından adil ve insanca yaşayacak bir ücrete hakkı vardır. Ancak bütün ekonomik göstergeler, emekçilerin ülkenin büyümesinden ve artan üretimden payını alamadığını; tersine yoksullaştığını ve sömürünün arttığını ortaya koymaktadır.

- Asgari ücret düzeyi şu anda açlık sınırının altındadır. 10 bin TL'yi aşan yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasında ise büyük bir uçurum vardır.

- TL'nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret dolar cinsinden son 15 yılın en düşük düzeyine gerilemiştir.  Böylece Türkiye işgücü maliyeti açısından tekrar bir "ucuz emek cenneti" haline gelmiştir.

- Asgari ücret genel ücret düzeyi açısından önemli bir göstergedir. Ücretlerin alt sınırı olan asgari ücretin diğer ücret ve emek gelirlerini de yukarı çekmesi gerekir. Bu nedenle asgari ücret gelir bölüşümü açısından kritik bir öneme sahiptir.

- Ancak asgari ücret ülkemizde ücretlerin alt sınırı olmaktan çıkmış ve son yıllarda giderek ortalama ücret haline gelmeye başlamıştır. Avrupa ülkeleri içinde asgari ücret civarında ücretle çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye'dir.

- Asgari ücrette yaşanan artışlar diğer emek gelirlerine yansımadığı için (özel sektördeki diğer ücretler, kamu işçisi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıkları asgari ücretten çok daha düşük arttığı için) ortalama ücretlerle asgari ücret arasında makas kapanmakta ve giderek daha fazla işçi asgari ücret civarında ücretlerle çalışmaya mahkûm olmaktadır.

- Bugün asgari ücret dediğimizde sınırlı bir işçi kesiminin değil milyonların ücretini konuşuyoruz. Asgari ücret memleket ücreti haline gelmiştir.

- Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumu haline gelmesinin temel sebebi sendikalaşmanın ve toplu iş sözleşmesi kapsamının son derece düşük olması ve mevzuatta var olmasına rağmen işverenlerin istememesi nedeniyle teşmil sisteminin uygulanmamasıdır. Öte yandan AKP hükümetleri asgari ücretteki artış oranlarını memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve kamu işçisinin ücretlerine yansıtmaktan kaçınmaktadır. Tüm bunların sonucunda Türkiye, giderek bir asgari ücretliler toplumu haline gelmektedir.

- Bu kadar geniş kesimleri kapsayan asgari ücret üzerinde oldukça ağır bir vergi ve kesinti yükü söz konusudur. 2021 yılında brüt asgari ücretten 750 TL'den fazla vergi ve kesinti yapılmaktadır. Emekçiler tarafından ödenen dolaylı vergilerle asgari ücretin net harcanabilir kısmı daha da azalmaktadır.

- Asgari ücret ülkemizde uluslararası standartların aksine işçinin ailesi hesaba katılmadan sadece kendisi için hesaplanmaktadır.

DİSK’İN TALEPLERİ

Çerkezoğlu, DİSK’in 2022 asgari ücretine dair görüşlerini ise şöyle açıkladı:

- Ülkemizin bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkması, asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi için aşağıdaki talepler etrafında mücadele yürütme kararlılığımızı kamuoyu ve emekçiler ile paylaşıyoruz:

- Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

- Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir düzeyde saptanmalıdır.

- Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü resmi enflasyona göre değil geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre saptanmalıdır. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu ile kişi başına ekonomik büyüme asgari ücret artışında esas alınmalıdır.

- Asgari ücret net ödenmelidir. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamalı ve asgari ücretliye bütçeden sosyal güvenlik pirim desteği sağlanmalıdır.

- Asgari ücret sonrası ücretlere uygulanacak vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır. Vergi dilimlerine uygulanacak tarife enflasyon, ekonomik büyüme ve yeniden değerleme oranları dikkate alınarak saptanmalıdır.

- Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır.

- Asgari ücret saptanırken bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve pirim desteği sağlanmalıdır.

- En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır.

- Diğer emek gelirlerindeki artışlar (ücretler, maaşlar, yevmiyeler ve emekli aylık ve gelirleri) asgari ücret artışının altında kalmamalıdır.

- Yasada yer alan teşmil mekanizması (toplu iş sözleşmelerinin sendikasız işyerlerine ve işçilere genişletilmesi) etkin biçimde uygulanmalıdır.

- Sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkarılmalıdır.

ASGARİ ÜCRET NET 5 bin 200 LİRA OLMALIDIR

- Bütün ücretlere 1000 TL iyileştirme yapılmalıdır!

Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır.  Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1000 TL iyileştirme mümkün olacaktır.

-  Asgari ücret net 5 bin 200 TL olmalıdır!

Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL'yi aştığını, Aralık 2021'de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5 bin 200 TL olmalıdır.

- En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir!

2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Yasa'dan önce asgari ücretten düşük emekli aylığı söz konusu değildi. Günümüzde emekli aylıkları Hazine tarafından karşılanan farkla 1500 TL'ye tamamlanmaktadır. Emekli aylıklarında alt sınır asgari ücret olmalıdır.