Direngen komünistin direngen yaşamı

Direngen komünistin direngen yaşamı

Hem Haluk Yurtsever’in devrimci mücadelesi hem de bu yolda ürettiklerinin tahlili, mücadele ile geçmiş onlarca yıllın armağanı.

Şadi Erarslan

Türkiye sosyalist hareketi örgütsel ve siyasal olarak yüzyıllık bir tarihe sahip. Bu süre boyunca inişli çıkışlı bir hareketlenme sergilemiş ve bazen yok olma eşiğine kadar gelmiştir. Ancak köklü bir geleneği olması yok edilmesini de zorlaştırmıştır. Düşünsel olarak daima dışarıya bağımlı kalması ve Marksizm’i siyasete uygulamak açısından zorluklar yaşaması, büyümesi ve süreklilik arz etmesi önünde ciddi engeller koymuştur. Marksizm’in eleştirel ve dönüştürücü gücünün keşfedilmediği veya göz ardı edildiği bir dönemde yaşadığı ülkenin özgün dinamiklerinden yola çıkan, Marksizm’in yaratıcılığından faydalanan ve bu yönde eserler ortaya koyan Haluk Yurtsever; likidasyona, dogmatizme ve kronikleşmiş basmakalıp yargıların dışına çıkarak Türkiye sol hareketinin en üretken devrimcisi olarak Türkiye sol hareketine ciddi katkılar yapmış biri.

Geçtiğimiz aylarda İleri Kitaplığından okurlarıyla buluşan Direngen Komüniste Yazılar, Türkiye sol sosyalist hareketin en üretken, en mücadeleci komünisti olan Haluk Yurtsever’in 70. yaş günü için çeşitli derlemelerden oluşan hem Haluk Yurtsever’in devrimci mücadelesi hem de bu yolda ürettiklerinin tahlili, mücadele ile geçmiş onlarca yıllın armağanı.

Marksizm’i savunmanın güç olduğu, neoliberal politikaların insanların yaşamına nüfus ederek dönüştürdüğü bu dönem ve en önemlisi reel sosyalizmin çözülüşü insanlığı çaresizliğe itmiştir. Egemen sınıfın temsilcileri emekçilerin bir mücadele kılavuzu olmadığı, olanın ise artık miadını doldurduğu yanılsamasını yaratarak bir sosyal çöküntüye sebep oldu. Çaresizliğin ve çöküntünün ortasında insanlığın eşit, özgür ve tahakküm altında kalmadan el birliği ile sosyal bir düzen kuracağında ısrar edenler var hala. 

Türkiye’nin Marksist birikimini ortaya koymak ve yeni tartışmalar açarak bu külliyatın devrimci partilerin kılavuzu haline gelmesi bu kitabın biricik amacıdır.

DEVRİMCİ GÖRÜŞLERE KARŞILIK DEVRİMCİ YAZILAR

Haluk Yurtsever’e armağan kitabı, yalnızca bir anı veya bir biyografi kitabı olmamakla beraber bugüne kadar Haluk Yurtsever'in öne sürdüğü görüşlerinin bir kopyası da değildir. Elimizdeki bu kitap bugüne kadar yazılmış görüşleri yeniden değerlendiriyor ve günümüz bakış açısıyla tartışmaya açarak yeni bir çerçeve oluşturuyor.

Kapitalizm dünya ölçeğinde bir uygarlığın çöküşüne sebep olurken zenginliklerini emekçilerin emek sömürüsüne borçlu olan burjuvazinin hala dünyayı yönetme gücünü kendisinde bulması işçi sınıfının bir irade gösteremediğinden kaynaklanıyor. İşçi sınıfının eseri olacak komünist toplumun nasıl olanaklı olacağı, zafere gidecek yolun nasıl döşeneceği ise tarihsel ve güncel görevleri sırtlayacak bir partinin nasıl var olması gerektiği bu makalelerin ortak sorunu.

Dünyanın hızla çöküşe geçtiği; ırkçılığın, sömürünün, doğanın talanının, gericiliğin, emek sömürüsünün, savaşın, bulaşıcı hastalıkların ve artarak devam eden yoksulluğun bu düzenin artık sürdüremez bir duruma geldiğinin kanıtıdır. Tüm bu çürümüşlük ve yozlaşmanın ortasında kendine çıkış arayan insanlığın nasıl bir formülle yoluna devam edeceği, bu konuda kafa yormuş her devrimcinin asli görevidir.

Devrimci görev ve sorumlulukla hareket eden, buna dair çözümlemeler yapan ve çözümlemeleri ampirik sonuçlarla doğrulamaya çalışanlar nicelik olmasa da nitelik olarak fazlaca bulunmakta. Direngen komüniste yazılar eseri ise bu nitelikli çalışmaları çoğunlukla buluşturmak amacıyla hayatını devrime adamış Haluk Yurtsever’in çalışmalarından, Marksizm’in bize sunduğu olanaklardan faydalanmamız için başvurmamız gereken bir kitap.

KÜNYE: Direngen Komüniste Yazılar, Attila Aşut, Metin Çulhaoğlu, Coşkun Adalı, Ali Ekber Doğan, Ali İleri, Can Soyer, Erkan Baş, Ebru Pektaş, Zübeyde Dizdar, Emel Akal, Onur Sefer, Utku Ulaş Topaç, İleri Kitaplığı, 288 sayfa.