Devrimci Bir Gençlik Hareketi İçin FKF Üyelerine Çağrı

FKF içinde görev yapmış birçok isim tarafından imzalanan metinde, FKF'nin yaşadığı iç sorunların devrimci bir zeminde tartışılıp, çözülmesi çağrısı yapıldı.01-09-2018 17:53

İleri Haber

2013 yılında kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) içerisinde görev almış birçok ismin imzasıyla "Devrimci Bir Gençlik Hareketi İçin Çağrı" başlıklı bir konferans çağrısı yayınlandı.

Birçok FKF MYK ve GYK üyesinin çağrıcısı olduğu, "Devrimci Bir Gençlik Hareketi İçin Çağrı" başlığıyla yayınlanan metinde FKF'nin bir süredir iç sorunlar yaşadığı, bu sorunların konferansta tüm FKF üyeleri tarafından devrimci bir zeminde tartışılması ve çözüme ulaştırılması gerektiği belirtildi.

13 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da İstanbul İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Derneği binasında yapılacak olan konferansın çağrı metninin tamamı şu şekilde:

DEVRİMCİ BİR GENÇLİK HAREKETİ İÇİN ÇAĞRI

"Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruluşunda, Türkiye’de gençliği devrimcileştirme ve işçi sınıfı mücadelesinde gençliğin üzerine düşen görevleri yerine getirme iddialarını önüne koymuş bir örgüttür. Gelinen nokta ile birlikte Merkez Yürütme Kurulu (MYK) içerisindeki bir grup nedeniyle FKF devrimci misyonunu kaybetmiş, yüzünü sosyalizme dönmekten vazgeçmiştir. Cumhuriyetin kazanımlarının daha ileri bir düzeni yaratmak adına sahiplenilmesi yönündeki ortak anlayış, yerini geri bir toplumsal düzenin bekçiliğine bırakmıştır. Yalnızca burjuva devrimciliğinin değerleri yüceltilmekte, burjuva cumhuriyetçiliğinin bir tür sol yorumu benimsenmektedir. Sosyalist ve devrimci geleneği, bu geleneğin yarattığı mirası küçümsemeyle birleşen  tutum FKF’nin düzen içine çekilmesi anlamına gelmektedir. Merkez Yürütme Kurulu içerisindeki bir grupta somutlaşan bu tutumun eleştirisi yine MYK içerisinde yapılmış ancak eleştirilere ve uyarılara ısrarla kulak asılmamıştır.

Merkez Yürütme Kurulu içerisindeki bu grup yalnızca düzen içi yorumu benimsemekle kalmamış, doğrudan yönetimi altında tuttuğu FKF çalışmalarını da küçültmüş ve etkisiz hale getirmiştir. Devrimci ve sosyalist perspektifin ortadan kalkması üretimsizliğe de yol açmıştır. Yakın zaman önce Türkiye’nin en etkili öğrenci örgütü olan FKF kısa sürede gerilemiş, etkisizleşmiş ve bu yönetici klik sayesinde bugünkü durumuna gelmiştir.

Merkez Yürütme Kurulu içerisindeki bu tartışma, siyasal ve örgütsel başarısızlığın ortaya çıkmasıyla boyut değiştirmiştir. MYK içerisindeki bu grup FKF üyelerini hukuksuz ve yalan iddialarla kandırmaya çalışmış ve eleştiri sahiplerini MYK’dan tasfiye etmeye girişmiştir. FKF 5. Kongresi tarafından seçilmiş bulunan üç MYK üyesi 26 Mayıs akşamı hiçbir gerekçe iletilmeden ve kurul kararı olmadan MYK gruplarından çıkarılmıştır. FKF üyelerinin iradesine kesin bir saldırı olan bu girişimden sonra “FKF’nin geleceğine FKF üyeleri karar verir” ilkesinden hareketle bir kongre toplanması ve kongre iradesinin herkes için bağlayıcı olması tarafımızca önerilmiştir.

Yürütülen görüşmeler sırasında kongre delegasyonunda azınlıkta olduğunu anlayan bu grup yüzlerce liseliye FKF’yi anlatan, Türkiye’nin birçok bölgesinde açık etkinlikler düzenleyerek FKF’nin lise örgütlenmesini oluşturan, Devrimci dergisini çıkarıp liselilere ulaştıran FKF Lise örgütünün kongreye katılmasına itiraz etmiş, görüşmelerin başında kendilerinin kazanacağından çok emin oldukları kongre hazırlıklarından çekildiklerini ilan etmişlerdir.

Tüm bu yaşananlardan sonra 9 Temmuz 2018 tarihinde MYK içerisindeki bu gruba yeniden bir kongre çağrısı yapılmış ve FKF’nin bu sorunları devrimci bir zeminde tartışarak çözmesi gerektiği belirtilmiştir. Gelen cevap üzerine MYK üyelerimizin görevlerinin askıya alındığı ve disiplin süreci başlatıldığı tarafımıza iletilmiştir. 26 Mayıs akşamı MYK üyelerimizin gruplardan çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 1.5 ay sonra gerçeklikle bağı olmayan bir dizi suçlama ile beraber gelen bu bilgi, güya işlediği söylenen disiplin kurulunun ne kadar tarafsız olduğu konusunda soru işareti oluşturmaktadır.

Gelinen noktada en acıklısı da, uzun yıllar siyasi partilerin merkezi kurullarında görev almış bu kişiler, siyasi mücadeleyi, siyasi parti üyeliğini, neredeyse disiplin kovuşturmasına gerekçe oluşturan bir suç haline getirecek bir anlayışa sürüklenmiş olmalarıdır.

Devrimcilikten uzaklaşmak, siyaset düşmanlığına varacak bir apolitikleşmeyi beraberinde getirmektedir. FKF merkezinden başlayarak oluşan bu sapma ve atalet hali kongre ihtiyacını doğurmaktadır. FKF’nin içinde bulunduğu bu durumun farklı platformlarda sonuç alınmayacak şekilde değil; devrimci bir zeminde, yoldaşlık hukuku çerçevesinde FKF’nin tüm üyeleri tarafından tartışılması gerekmektedir.

Gençlik mücadelesinde ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz devrimci atılımı örgütlemek, sınıf mücadelesinde üzerimize düşen görevleri üstlenmek, devrimci bir gençlik hareketi yaratma iradesini ortaya koymak için tüm FKF üyelerini 13  Eylül günü saat 10.00’da İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Derneği binasında düzenleyeceğimiz kongreye çağırıyoruz."

İMZACILAR

Ada Bülbül - FKF GYK Üyesi - Ankara Batıkent Lise Sorumlusu

Aydın Onay – FKF GYK Üyesi – İstanbul Maltepe, Kartal ve Ataşehir Lise Sorumlusu

Berat Çelikoğlu – FKF GYK Üyesi – İstanbul Kadıköy Lise Sorumlusu

Büşra Ünver – FKF GYK Üyesi

Burak Arı – FKF GYK Üyesi

İzel Sezer – FKF GYK Üyesi

Miraç Dağoğlu – FKF GYK Üyesi – FKF Antalya İl Sorumlusu

Onur Başer - FKF GYK Üyesi

Özlem Özcan - FKF GYK Üyesi

Selin Akyıl - FKF GYK Üyesi

Ulaş Karaağaç – FKF GYK Üyesi- İstanbul Esenyurt ve Silivri Lise Sorumlusu

Ulaş Karagöz – FKF GYK Üyesi

Zübeyde Aslan – FKF GYK Üyesi – İstanbul Bakırköy ve Zeytinburnu Lise sorumlusu

Sonat Ergür – FKF MYK Üyesi

Furkan Seyhan – FKF MYK Üyesi

Aslı Altınok – FKF MYK Üyesi

Ufuk Eren Gümüş -  Eski Dönem FKF GYK Üyesi

Arınç Onat Kılıç – Eski Dönem GYK Üyesi

Özgür Yılmaz – Eski Dönem FKF GYK Üyesi

Anıl Bayraktar – Eski Dönem FKF GYK Üyesi

Yiğit Candemir – FKF İstanbul Çekmeköy ve Sarıgazi Lise Sorumlusu

Berkan Aşçı – FKF İstanbul Beylikdüzü ve Avcılar Lise Sorumlusu

Buse Sezen – FKF İstanbul GOP ve Eyüp Lise Sorumlusu

Cansu İlmezli – FKF İzmir Bergama Sorumlusu

Soner Karakuş – FKF Antalya Lise Sorumlusu

Mustafa Çot – FKF Adana İl Sorumlusu

İlknur Uyan – FKF Mersin İl Sorumlusu

İlayda İnceler - FKF Denizli İl Sorumlusu

Berkant Ali Haymana - FKF Aydın İl Sorumlusu

Ceren Sözer – FKF Ayvalık Sorumlusu

Berkay Akman – FKF Bursa İl Sorumlusu

Mehmet Karakuş – FKF Çanakkale İl Sorumlusu

Yusuf Kara – FKF Tekirdağ İl Sorumlusu

Efnan Gül – FKF Tekirdağ Lise Sorumlusu

Serhat Yavuz – FKF Edirne İl Sorumlusu

Barış Erden – FKF Van İl Sorumlusu

Ciwan Palacı – FKF Van Lise Sorumlusu

Murat Matur – FKF Dersim İl Sorumlusu

Enes Keskin – FKF Batman Lise Sorumlusu

Orhan Dinçoğlu – FKF Artvin İl Sorumlusu

Özlem Pak – FKF Trabzon İl Sorumlusu