Devlet toplumu, parti yurttaşı09-09-2020 08:18

Can Soyer

Türkiye bu dönüşümün izlenmesi açısından berrak bir tarihsel deneyim olmuştur: Ulus, bir din içinde tanımlanır olmaktan çıkmış, bunun yerine din bir ulusun içinde tanımlanır hale getirilmiştir. Diğer bir deyişle, Türkiye burjuva devrimi dini rafa kaldırmamış veya tasfiye etmemiş, ama ona yeni bir statü, belirleyici olmayıp ilineksel olan bir rütbe vermiştir. Böylece din, Türkiye açısından ise müslümanlık, ulusu kuran ve tanımlayan bir kaide olma niteliğini yitirmiş; yurttaşların inanç ve vicdan özgürlüğü kapsamındaki seçimlerinin konusu haline gelmiştir. Burada bu yaklaşımı aktarırken somut ve pratik gerçeklerden değil, soyut ve biçimsel söylemlerden söz ettiğimiz açık olsa gerek.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.