DEÜ GSF öğretim elemanları ve öğrencilerinden çağrı

Yeni eğiitim-öğretim yılına 1.5 aylık bir süre kaldığını söyleyen DEÜ GSF öğretim elemanları ve öğrencileri, taşınma süreciyle ilgili sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.15-07-2019 23:34

İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer’in, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı binalarının, Kültürpark’a taşınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden kimseyle görüşmediğini açıklamasının ardından GSF Öğretim Elemanları ve Öğrencileri’nden de bir açıklama geldi.

Açıklamada yeni eğitim‐öğretim yılına 1,5 aylık bir sürenin kaldığını söyleyen GSF Öğretim Elemanları ve Öğrencileri; en kısa sürede çözüme kavuşturulmadığı taktirde sanat eğitiminin ve üretimin zarar göreceğini belirtti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 45 yıldır ülkemizde ve İzmir’de toplumsal ve kültürel hayatın kurucu temel dinamiklerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, deprem riski nedeniyle Narlıdere’deki mevcut mekânlarından geçici olarak tahsis edilecek bir binaya taşınmak istenilmektedir.

Rektörlüğümüzün bizlere sunmuş olduğu Buca Tınaztepe kampüsünde yeni yapılmış olan ve bürolardan oluşan Rektörlük binasının fiziksel koşulları bakımından, geçici de olsa sanat eğitimine uygun olmadığı yönündeki görüş ve raporlarımız hem sözlü hem de yazılı olarak Üniversitemize iletmemizin ardından, çözümsüzlük ve zorunlulukla karşı karşıya kaldığımız anda, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in devreye girmesi ile birlikte sorunun Belediye, Rektörlük ve Fakültemiz arasında görüşülerek çözüleceğine dair bir ümit ışığı doğmuştur.

Ancak basında ve sosyal medya’da yer alan haberlerin kamuoyunda bilgi kirliliği yaratması, bu mesele ile ilgili oluşan eksik bilgilerin ve bağımsız tartışmaların, taşınma meselesinin arz ettiği önemi ve aciliyeti gölgeler hale getirmesi nedeniyle, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencileri olarak bu süreçte müdahil olan Rektörlük, Belediye, STK’lar ve kamuoyunun değerlendirmelerinde aşağıda belirttiğimiz hususları dikkate almalarını istiyoruz.

1‐ DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, kent kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden en önemli kurumlardan biridir.

2‐ DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ticari bir kuruluş değil, Üniversite yönetimi dışında kentimiz halkı tarafından da sahip çıkılması gereken 45 yıllık emeğinin karşılığıdır

3‐ Kenti dönüştüren önemli kurumların başında gelen fakültemiz, kent kimliğine ve kültürüne ilişkin, yakın tarihe iz bırakmış yüzlerce başarılı sanat etkinliğinin ve bilimsel çalışmanın kaynağıdır.

4‐ DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, içinde sanatı yaşatabilecek, sanat için oluşturulmuş her türlü ortam, amaç, mekân ve etkinliğin tetikleyicisi, üreticisi ve takipçisi olarak kent kültürüne doğrudan katkısı olan; dahası, bu amaçla oluşturulan her türlü ortamdan insanı, doğayı, sanatı ve bilimi odak alan, bunlara hizmet eden bir kurumdur.

5‐ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri, Üniversite yönetimi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na şu ana kadar herhangi bir yerde mekan ya da bina önermiş değildir. Sadece söz konusu olası geçici mekanlar üzerine bir çalışma grubu vasıtasıyla değerlendirmeler yapılmaktadır. Önerilecek geçici çözümler, kent hayatının bileşenleri tarafından onaylanmış olmalıdır. Belediye ve Rektörlük arasında gerçekleşen çözüm ve karar sürecinde Fakültemiz Öğretim elemanları, öğrencileri ve STK’lar mutlaka yer almalıdır.

6‐ Anayasanın tanıdığı temel haklardan biri olan eğitim‐öğretim hakkı konusunda öğrenciler ve öğretim elemanları olarak açık bir biçimde mağdur edilmemesi için; bu acil sorunu tüm kentin, yerel yönetimlerin, kent hayatının tüm bileşenlerinin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının sahiplenilmesi ve hızlı bir şekilde çözüm arayışına katkı sağlanılması gerektiğine inanıyoruz.

Yeni eğitim‐öğretim yılına 1,5 aylık bir sürenin kaldığı bilgisinden hareketle; en kısa sürede çözüme kavuşturulmadığı taktirde sanat eğitiminin ve üretimin zarar göreceğini üzülerek bildirir, öğretim elemanları ve öğrenciler olarak sağlıksız yürüyen bu süreçten ve giderek siyasi bir niteliğe sürüklenen tartışmalardan son derece olumsuz etkilendiğimizi, tüm taraflardan gereken duyarlılığın gösterilmesini beklediğimizi saygılarımızla beyan ve arz ederiz.

DEÜ GSF Öğretim Elemanları ve Öğrencileri