Dersim’de dağ keçilerinin avlanması ihalesinin iptal edilmesi için dava açıldı

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Dersim’de 17 dağ keçisinin avlanmasının ihaleye açılmasına dair kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı. 10-07-2020 14:37

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün Dersim’de 17 dağ keçisinin avlanmasının ihale edilmesine dair kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi türlerinin avlattırılması için ihale açılmasına karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunun altını çizen Yıldırım, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) muhalefet teşkil ettiğini belirterek, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nin 6. maddesini hatırlattı:

“Her Akit Taraf, II No’lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır.

a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri;

b) Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek;

c) Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme, geliştirme ve kış
uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek;

d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları
alıkoymak;

e) Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve
hayvanlardan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti.”

'DAĞ KEÇİSİNİN ÖLDÜRÜLMESİ YASAK'

Pirha'nın haberine göre, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nin Ek Liste II Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri kategorisinde bulunduğunu kaydeden Yıldırım, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisinin öldürülmesinin yasak olduğunu belirtti.

Yıldırım, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisinin yöre mitolojisinde ve inancında önemli yer tutan kutsiyet taşıyan canlılar olduğunu ve anılan canlı türlerinin öldürülmesinin inanç özgürlüğünü ihlâl ettiğini söyledi.

Dersim’de 17 dağ keçisinin avlattırılmasının ihale edilmesine dair kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Malatya İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

HDP'Lİ ALİCAN ÖNLÜ: İHALE İPTAL EDİLSİN

Öte yandan HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü de Tarım ve Orman Bakanlığı’na dilekçe vererek, ihalenin iptal edilmesini istedi.

Önlü, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ni hatırlatarak, “İlimizin coğrafyasında bulunan çengelli boynuzlu dağ keçileri ve bezuvarlar nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan türleri arasında belirlenmiştir. Gerek Bern Sözleşmesi gerek ise Tunceli halkının kutsal olarak gördüğü hayvanların öldürülmesine ilişkin yapılacak olan ihalenin iptal edilmesini istiyoruz” dedi.