Dersim'de 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı

Tunceli Valiliği, korona virüsü salgını nedeniyle kent genelindeki eylem ve etkinlikleri 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle yasakladı.29-09-2021 01:13

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, korona virüsü salgınının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte vaka sayılarının il genelinde arttığı belirtildi.

Açıklamada, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla, Tunceli il sınırları içerisinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar kapsamında, valilik ve kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları hariç olmak üzere, insanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının 29 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 29/09/2021 günü saat 00.01 ile 13/10/2021 günü saat 23.59 ‘a kadar gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.