'Derin devlet' dendiğinde…16-06-2020 00:25

“Derin devlet”, solda hemen hemen her kesimin kullandığı bir kavram. Buradan hareketle Türkiye’de Anayasada öngörülen, bildiğimiz devlet kurumlarının ve mekanizmalarının dışında böyle bir yapılanmanın varlığının solda genel kabul gördüğü sonucunu çıkarabiliriz.

***

Yazının devamı için tıklayın.