DEM-SEN Girişimi: Özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz!

Demokratik Emekliler Sendika Girişimi, Emekliler Haftası'nda AKP iktidarına seslenerek ''13 milyon emekliyi yok saymayın'' dedi.04-07-2020 15:55

İleri Haber

Demokratik Emekliler Sendika Girişimi (DEM-SEN Girişimi), 28 Haziran-4 Temmuz Emekliler Haftası vesilesiyle Avcılar'da yaptığı basın açıklamasıyla, emeklilerin sorunlarının çözümleri için taleplerini sıraladı.

Marmara Caddesi'ndeki Emekliler Parkı'nda yapılan açıklamada ''18 yıldır ülkeyi tek başına yöneten iktidarlar, eskiden olduğu gibi bugün de emeklilerin hiçbir sorununa gerçekçi bir çözüm üretmiyor'' diyen Demokratik Emekliler Sendika Girişimi, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten yana tavır koyan bütün emeklileri örgütlenmeye çağırdı.

Yapılan açıklama ise şu şekilde:

'ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN EMEKLİ OLUNMAZ'

''Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri emekliler haftası olarak kutlanmaktadır. 

Ülkeyi yönetenler yıllardır emeklileri yok sayarak emeklilerin ülkenin kalkınmasına büyük emek verdiklerini, emeklerinin karşılığını alamadığımızı farkındalar. 

Her zaman olduğu gibi bu yıl da ülke kaynaklarının iktidar tarafından sermaye ile yandaşlara peşkeş çekildiğini biliyoruz ve biz emeklileri açlığa mahkum ettiler.  

Emekliler asla meyve vermeyen ve kesilmesi gereken ağaç değildir. Unutulmamalı ki AKP iktidarının yapmış olduğu 72 milyar dolarlık özelleştirme şu anda emekli olan ve AKP iktadarınca meyve vermeyen ağaç kabul edilen emeklilerin eseridir.

Ülkemizdeki emeklilerin yüzde 70’i 56 ve daha yukarı yaştadır. Bu durum Türkiye’nin genç emekliler ülkesi olduğu yönünde yapılan propagandanın asılsız olduğunu göstermektedir. Ancak ülkemizde emeklik yaşının yükseltilmesi nedeniyle emeklilerin yaş ortalaması önümüzdeki yıllarda daha da yükselecektir.

Emeklilik yaşının yükselmesi, yıl ve prim gün sayısını tamamlayanların yaş koşuluna takılması nedeniyle büyük mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olan emekliler kıdem tazminatlarını alıp işten ayrılmakta veya çıkarılmaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar emekliliğe kadar daha güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışmaktadır. Emeklilikte yaşa takılanların sorununun derhal çözülmesi gerekmektedir.

'EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DA İŞ ARAMAK ZORUNDAYIZ'

Bizler emekli olduktan sonra da iş aramak zorundayız çünkü aldığımız ücret açlık sınırının altındadır. Emeklilerin yaşadığı bir diğer önemli sorun aynı koşulları yerine getirerek emekli olanların sırf farklı dönemlerde emekli olmaları nedeniyle emekli aylıklarındaki büyük farklılıklardır. Aynı hizmet yılı ve prim gün sayısı ile emekli olanlar arasında emekli aylıkları açısından büyük uçurum söz konusudur.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ

Bu sistem tarafından yok sayılan biz emeklilerin sorunlarının çözümü için taleplerimiz şunlardır:

1- İnsanca yaşamak istiyoruz.

2- Emekli aylıklarının alt sınırı Türkiye’nin yaşam koşullarına uyumlu hale getirilmelidir.

3- Emeklilerden alınan sağlık katkı paylarına son verilmelidir.

4- Aynı koşullarda emekli olanların aynı emekli aylığı alması sağlanmalıdır.

5- Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyon değil, milli gelir artışı da hesaba katılmalıdır.

6- Emekli aylıklarında, insanca yaşamamız için düzenlemeler yapılmalı.

7- Emeklilerin sendikal haklarını kullanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

8- Emeklilerden alınan sağlık katkı paylarına son verilmelidir.

9- Emeklilere bayramlarda ve seçimlere yakın dönemlerde ek ücret değil, insanca yaşayabileceği ücret verilmelidir.

10- Hasta ve yaşlı insanların evde bakımı için, gerekli birimler oluşturulmalı bu alanda hizmet verecek uzman kişiler görevlendirilmelidir. 

11- Yerel yönetimler emeklilere hizmet verecek tesisleri kurmalı, emeklilerin dinlenebilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri emekli evleri mutlaka hayata geçirilmelidir. 

12- Emeklilik dönemine hazırlık için psikolojik destek ile yaşlılıkta karşılaşılan sağlık sorunları hakkında bilgilendirme yapacak birimler oluşturulmalı, Tıp Fakültelerinin Geriatri bölümleri bu hizmetleri vermek üzere devlet tarafından desteklenmelidir.

13- Gerçek anlamda intibak yasasının çıkaralmalıdır.

EMEKLİLERDEN AKP'YE: '13 MİLYON EMEKLİYİ YOK SAYMAYIN'

18 yıldır ülkeyi tek başına yöneten, eskiden olduğu gibi bugün de emeklilerin hiçbir sorununa gerçekçi bir çözüm üretmeyen AKP iktidarına sesleniyoruz:

13 milyon emekliyi yok saymayın! Bizler Demokratik Emekliler Sendika Girişimi olarak barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten yana tavır koyan bütün emeklileri DEM-SEN Girişimi'nde örgütlenerek insanca yaşam ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadeleye çağırıyoruz!''