Dayanışmacı Şehir Plancıları'ndan genel kurul öncesi 'adaylık' açıklaması

Dayanışmacı Şehir Plancıları, hafta sonu yapılacak TMMOB Şehir Plancıları Odası 15. Genel Kurulu’nda aday olduklarını açıkladı.16-02-2018 21:19

İleri Haber

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 15. Genel Kurulu öncesinde Dayanışmacı Şehir Plancıları, yönetim kuruluna aday olduklarını açıkladı.

17-18 Şubat’ta yapılacak kurul öncesi bir açıklama yapan Dayanışmacı Şehir Plancıları, açıklamada; daha demokratik, dayanışmacı, etkin, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir meslek odasını birlikte inşa etmeye çağırdı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şimdi Değişim Zamanı!

Bizler giderek güvencesizleşen çalışma ve yaşam koşullarında, İstanbul’da hayatta kalmaya çalışan, mesleğini meslektaşlarıyla tartışıp deneyimlerini paylaşmayı arzu eden,

Kamu yararı ve kentsel adalet ilkesini benimsemiş, İstanbul’a, planlama mesleğine, doğaya ve yaşama yönelik suçlara karşı mücadele eden,

Yaşamı, kentleri, doğayı, barışı savunan; insanca yaşama olanak veren ve daha yaşanabilir kentlerin yaratılmasında kendini sorumlu hisseden,

Zor dönemlerin İstanbul’unda ilkelerimizi inatla savunarak, her alanda umudu ayakta tutmayı, meslektaşlarımız ve planlama öğrencileri ile birlikte olmayı hedefleyen, kamuda, özel sektörde, akademide, STK’lerde ya da serbest çalışan ve işsiz şehir plancılarıyız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 15. Genel Kurulu’nda adayız, 17-18 Şubat’ta sizleri dayanışmaya çağırıyoruz.

Daha demokratik, dayanışmacı, etkin, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir meslek odasını birlikte kurmak için;

Şimdi Değişim Zamanı!

DAYANIŞMACI ŞEHİR PLANCILARI

#DayanışmaZamanı

#DeğişimZamanı

17 Şubat 2018 Genel Kurul: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi saat 13.00

18 Şubat 2018 Seçimler: Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi saat: 09.00- 17.00