Danıştay, zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu

Danıştay, zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu

Danıştay, zeytinlik yönetmeliği ile ilgili değişikliğin kanuna aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurdu.

Danıştay 8. Dairesi, 1 Mart tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan zeytinlik sahaları madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’un açtığı dava hakkında 13 Eylül tarihinde kararını açıkladı. Danıştay, söz konusu kararla zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Davayı açan Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun konuyla ilgili Sözcü’den Mustafa Sarıipek’e şunları söyledi:

1 Mart tarihinde hukuka aykırı bir şekilde yönetmelik değişikliği yapılırken, Anayasa, Maden Kanunu ve zeytincilik faaliyetlerini koruyan ve düzenleyen 3573 Sayılı Kanun yok sayıldı.

Yani Anayasa’nın ve kanunların koruması altında olan zeytinlikler, yönetmelik değişikliğiyle ranta ve talana açıldı.

‘YANDAŞ ŞİRKETLER İÇİN RANT VE TALANA AÇACAKTI’

Dolayısıyla, Kanun’un ‘3 kilometre dahi yaklaşamazsın’ dediği zeytinlikler büyük bir tehdit altına girdi. İktidar ise bu rant ve talan girişimini ‘kamu yararı’ var diyerek meşrulaştırmaya çalıştı.

Gerçekte bu yönetmelik değişikliğinde hiçbir kamu yararı olmadığını da hatırlatan Ergun, “Tam tersine bu değişiklik, kamu yararından ziyade rantı ve talanı amaçlayan bir düzenleme mahiyetindeydi. Bu düzenlemeyle fosil yakıtlara dayalı verimsiz enerji santralleri yaşatılmaya çalışılacak ve daha fazla hava kirliliği oluşmasının önü açılacaktı. ‘Söktüğümüz zeytinleri tekrar eski yerine dikeceğiz’ veya ‘ne kadar sökersek aynı sayıda zeytin ağacı dikeceğiz’ denilerek büyük bir çevre katliamı yapılacaktı. Kısacası iktidar, kanunen koruması gereken alanları yandaş şirketler için rant ve talana açacaktı” diye konuştu.

Zeytinliklerde talanın önünü açan bu yönetmelik değişikliği için yargıya müracaat ettiklerini belirten Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dava dilekçemizde bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştik. Danıştay 8. Dairesi, açtığımız davada, 13 Eylül tarihli kararıyla söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmiş ve karar metninde bu yönetmelik değişikliğinin kanuna aykırı olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, zeytinlik sahalarıyla ilgili yalnızca kanunla düzenleme yapılabileceği gerekçesiyle Bakanlığın bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Danıştay üyelerimizi vermiş oldukları bu karardan dolayı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.”