Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine sayılı günler kalmasına rağmen TİP’in açtığı davada adım atmadı!

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine sayılı günler kalmasına rağmen TİP’in açtığı davada adım atmadı!

Danıştay 10. Dairesi, TİP’in Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararının iptali için açtığı davadaki yürütmeyi durdurma talebine Cumhurbaşkanlığı’nın savunmasını dinledikten sonra karar vereceğini açıklamıştı. Fakat sözleşmenin kaldırılmasına sayılı günler kala Danıştay hala bir adım atmadı.

İleri Haber

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP); AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararının iptali için açtığı davada Danıştay, iptal davasındaki yürütmeyi durdurma kararının Cumhurbaşkanlığı’nın savunması geldikten sonra değerlendireceğini açıkladı. Fakat Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasına günler kalmasına rağmen hala Cumhurbaşkanlığı’nın savunmasını alarak bir karara varmadı.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021 günü, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle sözleşmeden çekilme kararı aldı. Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen ve resmi adı, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi kararına karşı TİP, kararı iptal davası açtı.

SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLMEYE SAYILI GÜNLER KALMASINA RAĞMEN DANIŞTAY ADIM ATMADI

TİP, 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile bu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, kararın iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verilmesini istedi.

Danıştay 10. Dairesi ise TİP’in iptal davasındaki yürütmenin durdurulması talebinin Cumhurbaşkanlığı'nın savunması alındıktan sonra incelenmesi gerektiğine karar verdi. Fakat bu kararın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine ve İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasına sayılı günler kalmasına rağmen herhangi bir adım atılmadı.

TİP, DOSYANIN İVEDİLİKLE İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Buna ilişkin TİP, Danıştay 10. Dairesi Başkanlığı’na bir dilekçe vererek dosyanın ivedilikle incelemeye alınmasını ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ya da kararnamesi ile, temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenleme yapılamayacağının vurgulandığı dilekçede,  İstanbul Sözleşmesinin neredeyse tüm maddelerinin genel olarak bakıldığında kadının temel hak ve özgürlüklerini anayasanın dahi üzerinde koruma imkanı veren hükümlere yer verildiği, ve bizatihi kadının temel hak ve özgürlüklerine ilişkin olduğunun açık olduğu kaydedildi.

¨Bu nedenle de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenme yasağı içerisindeki alandadır. Dava konusu işlem bu nedenle de Anayasa’ya açıkça aykırıdır¨ denilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

¨Dava konusu işlemin iptali için ivedilikle dava açmamız ve öncelikli olarak yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etmemize ve bu işlemler için makul sürenin bulunmasına rağmen, kalem işlemlerinin sebepsiz, gerekçesiz, dayanaksız bir şekilde geciktirilmesi ve ivedi işlerde cevap süresinin 15 gün olarak kısaltılabileceği kanun maddesine rağmen, gerek dava dilekçemizin tebliği, gerekse de davalıdan cevap istenmesi geciktirilmiştir.

Bu açık durum karşısında sayın Dairenizden davalının cevap dilekçesini beklemeksizin dosyayı ivedilikle ele alıp yürütmenin durdurulması talebimiz hakkında karar verilmesini talep etmek zorunda kalmış bulunmaktayız. Çünkü; kadınların, LGBTİ+’ların, çocukların, göçmenlerin yaşam hakkı başta olmak üzere birçok temel hakkını güvence altına alan ve güvence altına alma usulleri hakkında devlete pozitif yükümlülükler yükleyen uluslararası bir sözleşmeden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması kararının derhal verilmesi gerekmektedir.¨

 

DAHA FAZLA