Danıştay, mahkemenin çevreci kararını bozdu: Tarım alanlarına patlayıcı madde deposu kurulacak

Edirne'de tarım toprakları üzerine patlayıcı madde deposu kurabilmek için bir şirketin yaptırdığı plan değişikliklerinin mahkeme kararıyla iptal edilmesini Danıştay bozdu.22-01-2020 09:23

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yüzbaşıoğlu Kimya şirketinin tarım toprakları üzerine patlayıcı madde deposu kurabilmek için yaptırdığı plan değişikliklerinin mahkeme kararıyla iptal edilmesini Danıştay 6. Dairesi bozdu.

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği ve Trakya Platformu Edirne Yürütme Kurulu basın açıklaması yaparak “Trakya’da planlama adı atındaki hukuksuzluklara ve tarım topraklarımızın yok edilmesine karşı anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak doğamızı ve arazilerimizi korumaya kararlıyız” dedi.

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN HUKUKA VE DOĞAYA AYKIRI OLDUĞU SAPTANDI

Uzunköprü’de, Yüzbaşıoğlu Kimya şirketinin tarım toprakları üzerine patlayıcı madde deposu kurabilmek için yaptırdığı plan değişiklikleri Edirne İdare Mahkemesince iptal edildi. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği’nin müdahil olduğu ve Trakya Platformu’nun da destek verdiği davada, yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi heyeti raporunda plan değişikliklerinin birçok nedenle hukuka, doğaya, tarıma aykırı olduğu saptandı.

'İPTAL GEREKTİRECEK HUKUKA AYKIRILIK BULAMADIK'

Edirne İdare Mahkemesi’nin verdiği Yürütmeyi durdurma ve plan değişikliği iptal kararı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesince onandı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müdahil Yüzbaşıoğlu Kimya şirketinin İstinaf mahkemesinin kararını temyiz etmesi sonucu Danıştay 6.Dairesi bozma kararı verdi. Danıştay kararını “Dava konusu imar planları imar mevzuatı bakımından kamu yararına, planlama ilke ve esaslarına uygun olduğundan iptalini gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığı” şeklinde gerekçelendirdi.

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği ve Trakya Platformu Edirne Yürütme Kurulu Danıştay kararı ardından yaptığı basın açıklamasında “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin, Danıştay 6. Dairesinin bozma kararına uymamasına ve Trakya’nın Tarım topraklarını haklı olarak koruyan gerekçeli ve hukuka uygun kararında direnmesini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.