Danıştay kararı: Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir memurun açtığı davanın sonucunda, memurların çalışma saatleri dışında yürütülen nöbet hizmetlerinin fazla çalışma sayılmasına hükmetti.19-06-2020 09:15

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memurların çalışma saatleri dışında yürütülen nöbet hizmetlerinin fazla çalışma sayılmasına hükmetti. Kararın ardından kamu çalışanlarının mesai saatleri dışında tuttukları nöbetlerin karşılığı verilecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan bir memur, nöbetteyken dini ve ulusal bayramlarda geçen çalışma sürelerinin fazla çalışma süresinden sayılarak mevzuat gereği 8 saat fazla çalışması karşılığı 1 gün izin verilmesi istemiyle başvurdu. Memurun bu talebi reddedilirken, gerekçe olarak “Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz” hükmü yer alan “Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğe” dikkat çekildi.

Ret kararı üzerine Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası, düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Danıştay 12. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

DAHA ÖNCE DE İPTAL KARARI VERİLDİ

Sendika, karara itiraz etti ve dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gitti. Kurul ise, yönetmelikte yer alan “dışında” ibaresine yönelik yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı kaldırdı. Yönetmelikteki bu hükümle ilgili daha önce de iptal kararı verildiği hatırlatıldı.