Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazlarını reddetti

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazlarını reddetti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik talepleri reddeden Danıştay, karara yönelik itirazları da reddetti. Verilen kararda, yetkinin Erdoğan'da olduğu belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik kararın durdurulması talebiyle açılan davalara yönelik itirazlar reddedildi. Danıştay, kararın hukuka uygun olduğunu savundu. 

'YÜRÜTME DURDURMA' TALEP EDİLMİŞTİ

Erdoğan'ın fesih kararı sonrası siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı birçok kişi ve kurum tarafından 200'den fazla dava açılmış ve bu davalarda "çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edilmişti. 

DAVACILAR İTİRAZ ETTİ

Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetmiş ve bu karara da davacılar itiraz etmişti. Dosya, Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşınmıştı. 

ERDOĞAN'IN KARARI UYGULANACAK

Kurul, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de (CHP) içinde yer aldığı tüm itirazları oy çokluğuyla reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.

'YETKİ ERDOĞAN'DA' DENİLDİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Danıştay kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organı olan Cumhurbaşkanı'na fesih yetkisi verdiği belirtildi. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu kaydedildi.

Kararda, "Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir" denildi.