Danıştay, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalesini iptal etti

İBB, TCDD'nin Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kiraya verilmesi ihalesiyle ilgili temyiz başvurusunun sonuçlandığını ve Danıştay'ın, Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozarak ihaleyi iptal ettiğini açıkladı.26-10-2020 12:22

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) tarihi Haydarpaşa Garı'nın ve Sirkeci Garı'nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini ''kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere'' kiraya vermesi ihalesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) temyiz başvurusu sonuçlandı. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozup ihaleyi iptal etti. Kararda, İBB iştiraklerinin ihalede değerlendirilme dışı bırakılmasının rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir uygulama olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danıştay 13. Dairesi, tarihi bir karara imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'İstanbul halkına ait, İstanbul için çok manevi mekanlar' dediği Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalesinden İBB İştiraklerinin usulsüz şekilde elenmesini hukuka aykırı buldu. Danıştay, TCDD tarafından Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin düzenlenen ihalede, Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozdu ve ihaleyi iptal etti. Kararda; 'İBB’nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi hâlinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL iş deneyim belgesi) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı' vurgulandı.

Danıştay kararında; 'Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır' denildi.

Bu kapsamda;

1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin 04/03/2020 tarih ve E:2019/2104, K:2020/231 sayılı kararının BOZULMASINA,

2- DAVA KONUSU İŞLEMLERİN İPTALİNE,

3- İlk derece ve temyiz yargılama giderleri toplamının davalı idareden alınarak davacılara verilmesine karar verildi.
17/09/2020 tarihinde 3’e 2 oy çokluğuyla alınan karar, düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak alındı."

NE OLMUŞTU?

TCDD tarihi Haydarpaşa Garı'nın ve Sirkeci Garı'nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini 'kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere' kiralamak için 4 Ekim 2019'da ihaleye çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da söz konusu ihaleye katılacaklarını açıklayarak "Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Harem'e Haydarpaşa'yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz" demişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine dikkat çeken bir açıklama yaparak İBB'nin ihaleye katılmasını uygun bulmadığını duyurmuştu.

Açıklamada "Söz konusu ihale şartında, 'ihale sonrasında işletme için gerekli olan işyeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır' maddesi yer almaktadır. Bu nedenle İBB'nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda; ihale sonrası su, doğalgaz bağlatılması gibi işlerin Büyükşehir Belediyelerinde, iş yeri açma ve işletme izinlerinin ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkân oluşturmaktır" denilmişti.

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesi havadan sudan gerekçelerle İBB yerine, AKP'li Cumhurbaşkanı Bilal Erdoğan'ın vakfı olan Okçular Vakfı'nın eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder'e verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski çalışanı Önder'in, "bankamatik memuru" olduğu, belediyedeki işine neredeyse hiç uğramadığı, gittiğinde de mesaisinin saatlerle sınırlı kaldığı ortaya çıktı.