Danıştay, Cizre’de “riskli alan” kararını onadı

Danıştay 14’üncü Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun Cizre ilçesinde binlerce evin yıkılmasına yol açacak “riskli alan” kararına yapılan itirazı reddetti.04-02-2018 13:03

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Bakanlar Kurulu 1 Haziran 2016’da Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Kuştepe, Cudi, Sur, Dağ Kapı, Kale, Şah, Yafes, Alibey ve Nur mahallelerini içine alan 483,13 hektarlık alan için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nun 2. ve ek 1. Maddelerine dayanarak “riskli alan” ilan etmişti. Karar üzerine TMMOB, Cizre belediyesi ve 14 aile kararın durdurulması için Danıştay 14’üncü Daire’sine başvuruda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum atanmasının ardından belediye itirazını geri çekti. Bugün ise 14 ailenin itirazı Danıştay14’üncü Dairesi tarafından karara bağlandı. Danıştay Bakanlar Kurulu kararının “hukuka uygun” olduğunu iddia etti. Kararda “…fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenlik bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, 6306 sayılı Kanunun 2. ve ek 1. maddelerine göre riskli alan ilan edilmesine ilişkin 2016/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Daire kararında mahkeme giderlerinin de davacılar üzerine bırakılmasınıa karar verirken yapılan temyiz başvurusunu da reddetti.