'Cumhurbaşkanına hakaret' suç maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi

Koç, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında ifadelerin birçoğunun Anayasa'nın 90. Maddesi uyarınca Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk düzenlemeleri uyarınca, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu belirtti.30-09-2021 14:36

İleri Haber

HDP’li Abdullah Koç, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen 299. Madde’nin yürürlükten kaldırılması için Meclis’e kanun teklifi verdi. Koç, gerekçesinde “Yapılan yargılamalar vatandaşlar üzerinde baskı aracına dönüşmüş durumdadır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na bir kanun teklifi verdi. Koç, teklifin gerekçesinde, TCK'nın 299. Maddesinde tanımlanan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işleyen kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığını, suçun alenen işlenmesi halinde verilecek ceza altıda bir oranında artırıldığını, bu suçtan dolayı kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olduğunu hatırlattı.

“Fakat Adalet Bakanı izni tamamen prosedür olup, hakkında izin verilmeyen kimse bugüne kadar olmamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başladığı 28 Ağustos 2014 tarihinden itibaren, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla birçok vatandaş hakkında kamu davası açılmıştır” diyen Koç, bu ifadelerin birçoğunun Anayasa, Anayasa'nın 90. Maddesi uyarınca Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk düzenlemeleri uyarınca, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu belirtti.

‘MADDE, ZIMMEN İLGA EDİLDİ’

Koç, şöyle devam etti:

Yapılan yargılamalar vatandaşlar üzerinde baskı aracına dönüşmüş durumdadır. Şiddet içermeyen veya şiddeti teşvik etmeyen ifadelerin kullanılmasında cezalandırılması yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır

Bu koşullar altında; AİHM tarafından açıkça AİHS'e aykırı olduğu saptanmış olan TCK'nın 299. Maddesinin, Anayasa Mahkemesinin içtihadının açıkça gösterdiği üzere, Anayasa'nın 90. Maddesi uyarınca AİHS'in 10. Maddesi karşısında esas alınması mümkün değildir. Bu madde zımnen ilga edilmiştir.

KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Avrupa Konseyi'ne üye hiçbir ülkede devlet başkanına hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmadığını hatırlatan Koç, 299. Madde dayanak gösterilerek hakkında iddianame düzenlenen, tutuklanan herkesin ifade özgürlüğü sistematik olarak ihlal edildiği gerekçesiyle bu maddenin yürürlükten kaldırılması için Meclis’e kanun teklifi verdi.