Çoklu baro düzenlemesinde 12 maddeden oluşan birinci bölüm kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12 maddelik ilk bölümü kabul edildi.10-07-2020 00:09

Muhalefet tarafından "paralel baro düzenlemesi" olarak da adlandırılan ve illerde birden fazla baro bulunmasına olanak tanıyan kanun teklifinin 12 maddelik ilk bölümü bugün TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.

KABUL EDİLEN MADDELER NELERİ KAPSIYOR?

Teklifin kabul edilen maddelerine göre avukatlar herhangi bir baroya üye olmak ya da avukatlık stajını yapmak için başvurabilecek. Bunun yanında teklif, denetleme ya da şikayetlerle ilgili meselelerde avukatlar kayıtlı olduğu baroya bilgi verecekler. Bir avukatın ölümü, meslekten men edilmesi, yasaklanması ya da geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi halinde avukatın kayıtlı olduğu baro, ilgililerin yazılı istemi üzerine işleri geçici olarak takip etmek için baroya kayıtlı bir başka avukatı görevlendirebilecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurmak için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak ve "avukat ortaklığı", birden çok avukatın kanuna göre meslek yürütmek için oluşturdukları tüzel kişilik olarak tanımlanacak.

Adalet dairelerinde yer alan barolara ait bölgeler ise TBB'ye tahsis edilecek ve birlik bu yeri kayıtlı avukat sayısını dikkate alarak barolara tahsis edecek.