Çok Fazla Egzersiz Yapmak Akıl Sağlığını Kötüleştirebilir

Yapılan araştırmalar, çok fazla egzersiz yapmanın akıl sağlığını kötüleştirebileceğini ortaya koydu.09-08-2018 18:59

İleri Haber

Çeviri: Nilban Bora

Yeni araştırmalar gösteriyor ki, akıl sağlığına en büyük yarar için optimum egzersiz miktarı haftada üç ila beş kez 45 dakikadır.

Egzersizin akıl sağlığını iyileştirdiği inancı yaygındır ve 1.2 milyon Amerikalının katıldığı yeni çalışma bu teoriye önemli bir ağırlık katmıştır. Ancak, araştırmacılar ayrıca çok fazla egzersiz yapmanın kişinin akıl sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi olduğunu bulmuşlardır. Yale Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan ve The Lancet Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan çalışma, egzersiz yapan kişilerin egzersiz yapmayanlara göre ayda 1,5 gün daha az kötü akıl sağlığı durumuna sahip oldukları sonucuna varmışlardır.

EN ETKİLİ OLAN EGZERSİZLER

Her türlü aktivitenin akıl sağlığını iyileştirdiği ortaya çıkmış olsa da, en etkili olanları takım sporları, bisiklete binme, aerobik ve spor salonuna gitmektir. Araştırmacılar, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında Davranışsal Risk Faktörü Gözetim Sistemi anketini tamamlayan 50 ABD eyaletindeki 1.2 milyon yetişkinden elde edilen verileri analiz ederek sonuçlara ulaştılar. Verilerde, katılımcıların fiziksel sağlığı, akıl sağlığı ve sağlık davranışları hakkındaki bilgilerinin yanı sıra demografik özellikleri de hesaba katılmış, ancak depresyondan başka zihinsel sağlık bozuklukları dahil edilmemiştir.

ARAŞTIRMADA BİRÇOK FAKTÖR DİKKATE ALINDI

Katılımcılara, son 30 günün kaç gününde zihinsel sağlıklarını stres, depresyon ve duygusal sorunlar üzerinden “iyi değil” olarak değerlendirecekleri ve düzenli işlerinin dışında geçmiş 30 gün içinde ne sıklıkla egzersiz yaptıkları; ayrıca haftada veya ayda bu egzersizi kaç kez yaptıkları ve ne kadar yaptıklarını soruldu. Araştırmacılar yaş, ırk, cinsiyet, medeni durum, gelir, eğitim durumu, istihdam durumu, vücut kitle indeksi, kendi bildirdikleri fiziksel sağlık ve önceki depresyon tanısını dikkate almışlardır.

HAFTADA 3-5 KEZ 45 DAKİKALIK EGZERSİZ AKIL SAĞLIĞINA YARARLI

Araştırmacılar, 45 dakikalık egzersizin haftada üç ila beş kez yapıldığında akıl sağlığına en büyük yararı sağlaması açısından en uygun zaman olduğu sonucuna vardılar. Ortalama bir kişinin her ay 3.4 gün kötü ruh sağlığından mustarip olduğunu tespit ettiler. Bununla birlikte, egzersiz yapmadığını bildiren insanlarla karşılaştırıldığında, egzersiz yapanların her ay 1.5 gün daha az kötü ruh sağlığı rapor ettikleri bildirilmiştir (bu yüzde 43,2'lik bir azalma). Bazı faaliyetlerin diğerlerinden daha olumlu bir etkiye sahip olduğu görünse de, ev işleri bile kötü ruh sağlığı deneyimlenen günlerdeki yüzde 10 civarında azalma ile ilişkilendirilmiştir.

AĞIRLIK KALDIRMAK DEPRESİF BELİRTİLERİ AZALTIYOR

Bu yılın başlarında Limerick Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda, ağırlık kaldırmanın “depresif belirtilerde önemli bir azalma” ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu ve bu gibi çalışmalar aktif olmak ile akıl sağlığını iyileştirmek arasında bir bağlantı önermiş olsa da, hareketsizliğin kötü ruh sağlığının semptomu mu yoksa iştirakçısı mı olduğu hala belli değildir. Bahsi geçen bu yeni araştırmanın yazarları, yaptıkları çalışmanın sebep-sonuç ilişkisini doğrulayamadıklarını belirtiyorlar.

Yale Üniversitesi Psikiyatri Yardımcı Doçenti ve Spring Health ABD Başuzmanı Dr. Adam Chekroud “Depresyon dünya çapında iş görememezlik halinin önde gelen nedenidir ve toplum sağlığı kampanyaları yoluyla ruh sağlığını iyileştirmenin yollarını bulmak için acil bir ihtiyaç vardır” diyor. “Egzersiz, yaş, ırk, cinsiyet, hane geliri ve eğitim düzeyi ne olursa olsun, insanlar arasında daha düşük bir akıl sağlığı yükü ile ilişkilidir.”

AŞIRI MİKTARDA EGZERSİZ YAPMAK TAKINTIDAN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR

Independent'da yer alan habere göre araştırmacılar, aşırı miktarda egzersiz yapan kişilerin kendilerini daha kötü ruh sağlığı riski altına sokabilecek takıntılı özelliklerinden kaynaklanabileceğini öne sürmektedir. “İnsanlar önceden, ne kadar egzersiz yaparsanız akıl sağlığınızın o kadar iyi olacağına inanmışlardır, fakat bizim çalışmamız bunun böyle olmadığını göstermektedir. Ayda 23 defadan fazla egzersiz yapmak ya da 90 dakikadan daha uzun süren seanslar yapmak, daha kötü ruh sağlığı ile ilişkilidir ”diye devam ediyor Dr. Chekroud. “Takım sporlarının en düşük zihinsel sağlık yükü ile ilişkili olduğunun ortaya çıkması, sosyal aktivitelerin sosyal geri çekilmeyi ve tecriti azaltarak, psikolojik sağlamlılığı desteklediğini ve depresyonu azalttığını gösterebilir.”