Çocuk istismarını önlemek için Meclis Araştırması talebi

CHP, çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırılması açılmasını talep etti.19-02-2018 12:16

CHP, çocukların cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması ve verilen cezaların caydırıcılığının artırılması için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve partili vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneğinin ‘2016 Çocuk İstismarı Raporu’nda, son 10 yılda çocuk istismarı vakalarının yüzde 700 arttığı bilgisi hatırlatıldı. Önergede, çocukların cinsel istismardan, tecavüzden ve her türlü sapkınlıktan etkin olarak korunması, bu konuda yasal mevzuatın ayrıntılı biçimde düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

‘ÇOCUKLARLA BULUŞAN MESLEK GRUPLARINA ÇAĞRI YAPILMALI’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, çocuğun cinsel istismarını önleme konusuna aktif ve etkin bir biçimde müdahil olması gerektiği vurgulanan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Ceza Kanunu'nda yer alan yükümlülüklerin ve kanuni düzenlemelerin, istismar vakalarına göre en uygun şekilde öğrenilmesi için çocuklarla buluşan meslek gruplarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurumları ile iş birliği yaparak, aileleri ve öğretmenleri bilgilendirmeli, eğitim programları geliştirmeli, broşür, afiş, kitapçıklar bastırarak dağıtmalıdır.”

‘İSTİSMAR YARGILAMALARINDA İNDİRİM VE ŞARTLI TAHLİYE UYGULANMAMALI’

 “Çocuk istismarı ilgili aile eğitim seminerleri düzenlenmelidir. İstismar yargılamalarında takdiri indirimlerin uygulanmasının önüne geçilmeli, yargılama neticesinde başlayan infaz aşamasında koşullu salıverilme uygulamasının değiştirilmesi gerekmektedir.

Çocuklarımızın cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması ve verilen cezaların caydırıcılığının artırılması hususunda etkili önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz. "