CHP'li Girgin: Çalışma bakanı çalışanların değil işverenlerin bakanı olduğunu teyit etti

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemeyi engellemesi üzerine yazılı açıklamalarda bulundu.31-05-2019 16:52

İleri Haber

30 Mayıs cuma günü Meclis Genel Kurulu’nda çok sayıda sendikanın ve milyonlarca işçinin geleceğini yakından ilgilendiren, işkolu barajının altında olan bazı sendikalara geçici işkolu muafiyeti öngören torba yasanın 17. maddesi görüşüldü.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin bu maddenin kapsamına giren sendikaların işkolu barajının altında olsalar bile işyerinde işletmede yasal çoğunluğu sağladıkları takdirde toplu iş sözleşmesi yapabileceklerini belirtti.

Girgin yaptığı yazılı açıklamada "Ama bu maddede bir sorun vardı. Geçici işkolu barajı muafiyeti 1 yıllıktı. 1 yıllık muafiyet sendikaların sorununu çözmüyor, sendikaların yarasına merhem olmuyordu. Konu Meclis Genel Kurulu’ndan önce üyesi olduğum Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmüştü. Komisyonda 1 yıllık muafiyetin yeterli olmadığını, sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmesi ve barajın altındaki sendikaların barajı aşabilmesi için en az 3 yıl muafiyet verilmesi gerektiğini ifade ettim. Aynı görüş Komisyonda sendika temsilcileri ve bazı milletvekilleri tarafından da dile getirildi" ifadelerini kullandı.

Girgin'in yaptığı açıklamanın kalanı şu şekilde:

Kaldı ki bu madde yeni bir hak değil, işkollarının birleşmesinden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesini olanaklı kılan bir madde idi.

Komisyonda muafiyetin 3 yıla çıkarılmasını öngören önergemiz reddedildi. Ancak Komisyon Başkanı, mutabakat sağlanması halinde Genel Kurulda sorunun çözüleceğini ifade etti.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK muafiyetin 3 yıla çıkarılması yönündeki taleplerini yazılı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na sundu. Komisyon Başkanı bu değişikliğe olumlu yaklaştı. Meclisteki 5 farklı partideki emek dünyasından gelen milletvekilleri bu değişikliğe olumlu yaklaştı.

Sonuç olarak geniş bir mutabakat zemini yakalandı.

Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu değişikliğe tek başına karşı çıktı.  Nuh dedi, peygamber demedi!

Bakan Selçuk, bu madde Mecliste görüşülürken Meclis Genel Kurulunda bulunmaya bile tenezzül etmedi. Çünkü Bakan Selçuk, bu maddenin görüşüldüğü sırada İstanbul’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun düzenlediği “Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni”ne katılmakla meşguldü. Mecliste milyonlarca işçinin, çok sayıda sendikanın geleceğini belirleyen bir madde müzakere edilirken, Bakan Selçuk, işverenlere övgüler düzmekle iştigal ediyordu.

Ne yazık ki Parti Grubumuz ve Sözcümüzün tüm çağrılarına rağmen; AKP ve MHP, seçilmemiş, atanmış, Meclisten güvenoyu dahi almamış bir Bakanın inadına teslim oldu. Genel Kurulda da muafiyetin 3 yıla çıkarılması yönündeki önergemiz reddedildi. Muafiyet 3 yıl değil, 1 yıl olarak geçti.

Milyonlarca işçinin ve o işçileri temsil eden sendikaların da Bakanı olması gereken Zehra Zümrüt Selçuk, tarafını açıkça belli etti. Çalışanların değil işverenlerin Bakanı olduğunu teyit etti. Sendikalaşmanın önünü açacak bir düzenlemeye işverenlerin talebi üzerine taş koydu!

Yıllarca sendikal mücadelede de yer almış eski bir maden işçisi ve bir milletvekili olarak Zehra Zümrüt Selçuk’a sesleniyorum:

Eğer çalışma yaşamının tüm taraflarının Bakanı olmayacaksanız lütfen o koltuğu işgal etmeyin!

Eğer Bakan sıfatıyla işverenlerin, sermayenin temsilcisi gibi davranmaya devam edecekseniz lütfen istifanızı verin!

Hizmetleriniz karşılığında sizi istihdam etmek isteyecek bir patron kulübü bulursunuz, hiç endişe etmeyin!